Google search

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу- вивчення окремих питань клінічної ендокринології, а саме етіології, патогенезу, діагностики, диференціальної діагностики та лікування найбільш поширених порушень функції ендокринної системи у підлітків на сучасному етапі.

Контингент слухачів лікарі: ендокринологи, дитячі ендокринологи, педіатри, терапевти, лікарі загальної практики – сімейної медицини. 

Навчання проходить по основним розділам програми з акцентами на ендокринні проблеми підліткового віку, а саме дисфункцію гіпоталамуса, затримку статевого розвитку, некласичні форми ВДКНЗ та інші.

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.      

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення.