Google search

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу- вивчення окремих питань клінічної ендокринології дитячого віку, а саме етіології, патогенезу, діагностики, диференціальної діагностики та лікування найбільш поширених ендокринологічних захворювань у дітей на сучасному етапі.  

Цикл розрахований на підготовку спеціалістів: ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. 

Навчання проходить по основним розділам програми з акцентами на ендокринну патологію дитячого віку, таку як вроджений гіпотиреоз, гіпофізарний нанізм, ідіопатична низькорослість, генетично детерміновані синдроми Прадера- Віллі, Шерешевського-Тернера, передчасний статевий розвиток, вроджена дисфункція кори надниркових залоз та інше.

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології дитячого віку, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.      

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення.