Google search

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Метою цикла є надбання нових та поглиблення наявних професійних знань та навичок із окремих питань клінічної ендокринології, а саме діагностики, диференціальної діагностики та лікування гіпертензивних синдромів, які виникають на тлі ендокринних захворювань.

Цикл розрахований на лікарів-ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, кардіологів.

Навчання проходить по основним розділам програми з акцентами на порушення серцево-судинної системи при ендокринній патології.

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.      

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення.