Google search

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення наявних професійних знань та навичок із окремих питань репродуктивної ендокринології, діагностики, диференційної діагностики, методів лікування та профілактики найбільш поширених захворювань, пов’язаних із порушенням функції статевих залоз.

Цикл розрахований на лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, гінекологів та лікарів інших спеціальностей, які працюють в поліклінічних відділеннях та стаціонарах (спеціалізованих та загального профілю).

Навчання проходить по основним розділам програми з акцентами на статеві порушення при ендокринній патології. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення.