Google search

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення  професійних знань та навичок із окремих питань клінічної ендокринології, які пов’язані з діагностикою, диференціальною діагностикою, сучасними методами лікування та профілактики патології надниркових залоз. 

Цикл розрахований на підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, кардіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, онкологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, хірургів, лікарів УЗД, радіологів та проводиться з метою формування, оновлення, поглиблення у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань з питань діагностики та лікування захворювань надниркових залоз, вдосконалення практичних навичок і умінь, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки медичних кадрів.

Навчання проходить по основним розділам програми з патологію надниркових залоз. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення.