Google search

2 тижня, 90 годин, 3 кредита

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Усова Олена Іванівна  +380731679716

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Документи на цикл:

 • Путівка з печаткою лікувального закладу
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Заповнена технологічна карта.

Документи можна надсилати на електронну адресу кафедри або на відділення №64 «Нова пошта» Усова Олена Іванівна  +380731679716

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація.

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!

Мета вивчення курсу

поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичної підготовки лікарів-педіатрів, дитячих алергологів, дитячих імунологів, сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей педіатричного профілю відповідно до сучасних вимог медичної науки та потреб практичної охорони здоров’я.

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, науковими досягненнями,

нормативно-правовою базою та навчальними методиками дисципліни дитячої алергології на сучасному етапі.

Програма передбачає відпрацювання методик специфічного алергологічного обстеження, а також теоретичні, клініко-анамнестичні особливості окремих нозологічних форм алергічних захворювань у дітей, надання невідкладної допомоги при гострих алергологічних станах.

Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів. 

Основні розділи:

 1. Спеціалізована алергогічна допомога дітям.
 2. Сучасні поняття про реактивність та імунітет.
 3. Загальна алергологія. Сучасна теорія виникнення алергічних реакцій. Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань.
 4. Годування дітей з алергічною патологією.
 5. Клінічна імунологія. Імунодефіцитні стани. Аномалії конституції.
 6. Гострі алергози
 7. Бронхіальна астма та респіраторні алергози
 8. Харчова алергія та алергічні ураження шкіри
 9. Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, ускладнення і захворювання
 10. Грибкова алергія. Гіпереозинофільні синдроми
 11. Вибрані питання педіатрії, необхідні для диференційної діагностики з алергічними захворюваннями.
 12. Питання імунопрофілактики

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, в тому числі 40 % академічних годин (для клінічних дисциплін) та 50 % академічних годин (для теоретичних дисциплін) з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. Дистанційно проводяться лекції та семінарські заняття. Практичні заняття проводяться за очною формою на базі НУОЗ України імені П.Л. Шупика, в тому числі підсумковий іспит та навчання за додатковими програмами, або на базі закладу, який забезпечує ресурси для якісного проведення практичних занять. 

Перелік практичних навиків до циклу

Після закінчення курсу слухач отримає:

-  Чітке розуміння сучасних можливостей діагностики алергічних захворювань у дітей.

- Відповідний обсяг знань надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки лікаря – педіатра, сімейного лікаря та лікарів різних спеціальностей педіатричного профілю (дитячих алергологів, імунологів, інфекціоністів, отоларингологів, дерматологів) та приймати необхідні фахові рішення;

-  Поглиблення практичних навичок щодо здійснення діагностичних процедур та досліджень у сфері алергічних захворювань у дітей, а також визначення шляхів безперервного супроводу хворого та провідних факторів ризику;

-  Удосконалення практичних навичок з фахової комунікації.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.- кор. НАМН України, професора Вороненка Ю. В., професора Кузнецової Л. В.- К, 2011. - 534 с.
 2. Козыро И. А., Батян Г. М., Сукало А. В. Неотложные состояния в детской аллергологии: учебно-методическое пособие: Минск БГМУ 2015, 27 с.
 3. Согласительный документ WAO-ARIA-GA2LEN по молекулярной аллергодиагностике.//Российский аллергологический журнал. Приложение.-2013.- 20 с.
 4. Antonella Muraro, Graham Roberts (2017) EAACI GUIDELINES Allergen Immunotherapy Guidelines Part 2: Recommendations, EAACI, P 190.
 5. Global Initiative for asthma (GINA, 2014-2015-2017-2018) ginasthma.org
 6. Marek Jute et all International consensus on allergy immunotherapy (2015) J ALLERGY CLIN IMMUNOL, 136(3),P:556-567.
 7. Muraro A., Roberts G., Worm M. et al. Food allergy and Anaphylaxis Guedlines. EAACI/ A..Muraro  [та ін.]//Allergy. – 2014. –  V.69. –P.1026-1045.
 8. OLFUS study supports safety, efficacy of DBV's Viaskin Peanut patch in children with peanut allergy, http://dbv­technologies.com/
 9. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines / [Text] // Pediatr. Allergy Immunol. – 2010. - № 21 (Suppl. 21). – Р. 1–125.
 10. Sampson H., Aceves S., Bock A. et al. Food allergy: A practice parameter update-2014 [Текст]/ H. Sampson  [та ін.]//J. Allergy. Clin. Immunol. – 2014. –  V.134. –P.1016-1025.
 11. Wollenberg A. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 1 JEADV 2018, 32, 657-682.
 12. Wollenberg A. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part ІІ JEADV 2018, 32, 850-878.

Накази МОЗ України:

 1. Уніфікований клінічний протокол про надання спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги дітям з бронхіальною астмою: Наказ МОЗ України № 868 від 8. 10. 2013. [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 2. Адаптована клінічна настанова з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. 2013. [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 3. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»: Наказ МОЗ України від 30 грудня 2015 року № 916 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 4. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит»: Наказ МОЗ України від 04. 07. 2016 року № 670 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу