Google search

Медичний центр «Цертус», тел : (044)3337010,  067-233-71-03 (координатор – лаборант кафедри Гаврилюк Ірина Євгеніївна) E-mail : www.certus.com.ua

Куратор циклу – професор Пінчук Василь Дмитрович.

Тривалість навчання - 0,5 міс (78 годин), очна форма навчання.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з естетичної хірургії обличчя та шиї, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Цикл тематичного удосконалення розрахований на лікарів-хірургів, офтальмологів, онкохірургів, хірургів-стоматологів, комбустіологів та судинних хірургів.

Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних  хірургам, онкохірургам, хірургам-стоматологам, комбустіологам, судинним хірургам для належного здійснення професійної діяльності.

Цикл тематичного  удосконалення передбачає розгляд фундаментальних принципів естетичної хірургії обличчя, хірургічного омолодження верхньої, середньої та нижньої частин обличчя і шиї. Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять,  а також самостійну роботу слухачів.

Програма містить фундаментальні принципи естетичної хірургії обличчя та шиї, хірургічне омолодження верхньої, середньої та нижньої частини обличчя і шиї.

У навчальному плані циклу зазначено контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми.  Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення доповнені переліком питань до підсумкового заліку, переліком практичних навичок, списком рекомендованих джерел. Проміжний контроль знань здійснюється за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено підсумковий залік (2 години).

Слухачам, які виконали програму і успішно склали іспит (залік), видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Грищенко С. В. Эстетическая хирургия возрастных изменений век. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007.- 216 с.
  2. Пасечник В.В. Просто об эндоскопической технике омоложения лица.- К., «Юни Мед», 2010.- 296 с.
  3. Пластическая хирургия лица / под ред. А.Д. Пейпла/ перевод со 2-го английского издания.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.- 952 с.
  4. Пер Хеден. Энциклопедия пластической хирургии.- М., 2014.- 328 с.
  5. Пшениснов К. П. Курс пластической хирургии. Руководство для врачей. В 2-х т /К.П. Пшениснов //Ярославль: Рыбинский Дом печати.-- 1419 с.
  6. Слюсарев И.Ю. Подтяжка лица.- Полтава: ООО «АСМИ», 2015.- 237 с.
  7. Эстетическая хирургия лица и шеи: Руководство для врачей / Под ред. В. Д. Пинчука // Киев.: «КИТ».- 2019. - 416 с.
  8. Nahai F. The Аrt of Aesthetic Surgery / F. Nahai // Quality medical publishing, inc. St. Louis, Missouri, 2005. – 2488 p.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу