Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», КНП КОР «Київський обласний кардіологічний дспансер», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика,

Контактні дані: асистент Климась Ірина Валентинівна (+38 050 52 55 118); [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Знання питань профілактики,  лікування та тактики ведення пацієнтів ревматологічного профілю сприяють зниженню захворюваності населення, попередженню загострень, інвалідності та смертності від ускладнень, підвищенню тривалості та якості життя пацієнтів. Останнім часом з’явилась велика кількість сучасних міжнародних рекомендацій, що базуються на принципах доказової медицини,  стосовно тактики ведення хворих ревматологічного профілю на амбулаторному етапі. Для поповнення дефіциту зазначеної інформації розроблений цикл ТУ «Актуальні питання ревматології», призначений в першу чергу для лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів-терапевтів, які працюють в амбулаторних закладах первинної медичної допомоги та в денних стаціонарах.

Мета: формування, оновлення, поглиблення у слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок і умінь з питань організації процесу надання медичної допомоги, профілактики, діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими з найбільш розповсюдженими захворюваннями ревматологічного профілю, які будуть достатніми для самостійної роботи в ланці ПМД.

Опис курсу, його структура

Програма містить 4 основних розділи, обсяг яких достатній для забезпечення ефективних  профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів при веденні хворих хворим з ревматологічними захворюваннями у відповідності до найновіших даних доказової медицини та міжнародних фахових рекомендацій.

Основні розділи:

 1. Нормативно-правове забезпечення організації ревматологічної допомоги населенню в умовах ПМД.
 2. Найрозповсюдженіші синдроми в ревматології.
 3. Ревматичні хвороби у дорослих.
 4. Невідкладні стани при ревматичних захворюваннях.

Заплановані види активності

Проблемно-орієнтоване навчання у малих групах («кейси»), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке розуміння нормативно-правового забезпечення організації надання допомоги пацієнтам ревматологічного профілю в умовах ПМД;
 • відповідний обсяг знань з основних ревматологічних синдромів та уміння кодувати їх за Міжнародною класифікацією ІСРС – 2Е;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно тактики ведення пацієнтів з найбільш розповсюдженими ревматологічними захворюваннями, у відповідності до сучасних клінічних настанов, заснованих на доказах;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно невідкладних станів при ревматичних захворюваннях та надання невідкладної допомоги в умовах ПМД;
 • оволодіння методиками фізикального обстеження суглобів; визначення суглобових індексів (КБС, КПС, CDAI, DAS28), визначення ризику переломів (FRAX); проведення функціональних проб при болю в спині, шиї;  тощо. 

Види навчальної діяльності: 

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%) 

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення «Клінічна електрокардіографія» передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу