Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», КНП КОР «Київський обласний кардіологічний диспансер», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика,

Контактні дані куратора: доцент Ященко Оксана Борисівна (+38 066 331 4361), [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

«Невідкладні стани» - є одним із найважливіших розділів сімейної медицини. Знання питань тактики ведення пацієнтів з невідкладними станами сприяють зниженню смертності, підвищенню тривалості та якості життя пацієнтів. Останнім часом з’явилась велика кількість сучасних міжнародних рекомендацій, що базуються на принципах доказової медицини,  стосовно тактики ведення хворих із невідкладними станами  на амбулаторному етапі. Для поповнення дефіциту зазначеної інформації розроблений цикл ТУ «Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги», призначений в першу чергу для лікарів «загальної практики-сімейних лікарів» та лікарів «терапевтів», які працюють в амбулаторних закладах первинної медичної допомоги та в денних стаціонарах.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань сучасних підходів до діагностики та алгоритмів надання допомоги при найбільш розповсюджених невідкладних станах, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура

Програма містить 9 основних розділів, обсяг яких достатній для забезпечення ефективних  діагностичних та лікувальних заходів при наданні невідкладної допомоги хворим терапевтичного профілю у відповідності до найновіших даних доказової медицини та міжнародних фахових рекомендацій.

Основні розділи:

 1. Сучасні принципи надання невідкладної медичної допомоги.
 2. Невідкладні стани в кардіології.
 3. Невідкладні стани в ревматології.
 4. Невідкладні стани в пульмонології.
 5. Невідкладні стани в гастроентерології.
 6. Невідкладні стани в ендокринології.
 7. Невідкладні стани в нефрології.
 8. Невідкладні стани в гематології.
 9. Невідкладна допомога при гострих алергічних станах

Заплановані види активності

Проблемно-орієнтоване  навчання у малих групах («кейси»), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке розуміння нормативно-правового забезпечення організації надання невідкладної допомоги пацієнтам терапевтичного профілю в умовах ПМД;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно алгоритмів надання невідкладної допомоги в умовах ПМД;
 • оволодіння методиками оцінки загального стану потерпілого та життєво важливих функцій, способами забезпечення прохідності дихальних шляхів тощо.

Види навчальної діяльності: 

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%) 

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення «Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги» передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу