Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», КНП КОР «Київський обласний кардіологічний диспансер», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контактні дані куратора: доцент Ященко Оксана Борисівна (+380 66 331 4361), [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Мета вивчення курсу

Сучасна функціональна діагностика має в своєму арсеналі різні інструментальні методи дослідження. Самим розповсюдженим та доступним методом діагностики захворювань серцево-судинної системи є електрокардіографія. Враховуючи те, що 100% лікарів ПМД мають володіти навиком запису та інтерпретації ЕКГ, викладацьким колективом кафедри сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика розроблені навчальний план та програма циклу ТУ «Клінічна електрокардіографія». Найбільша увага приділена тим проблемам, з якими найчастіше зустрічаються лікарі ПМД.

Мета циклу полягає в удосконаленні та поглибленні знань, умінь та практичних навичок з клінічної електрокардіографії, які будуть достатніми для самостійної роботи в закладах ПМД, в денному стаціонарі, терапевтичному стаціонарі

Опис курсу, його структура

Програма містить 3 основних розділи, обсяг яких достатній для забезпечення ефективних  діагностичних заходів. 

Основні розділи:

  1. Анатомо-фізіологічні основи електрокардіографії. Нормальна електрокардіограма.
  2. Електрокардіограма при порушеннях ритму та провідності, гострому коронарному синдромі, гіпертрофії різних відділів серця.
  3. Зміни ЕКГ при деяких захворюваннях та синдромах. 

Заплановані види активності

Проблемно-орієнтоване навчання у малих групах («кейси»), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Після закінчення курсу слухач отримає:

  • Знання нормальної ЕКГ;
  • Вміння записувати ЕКГ та аналізувати основні показники кривої
  • Знати ЕКГ -ознаки ГКС, ІМ, найчастіших варіантів порушення ритму і провідності

Види навчальної діяльності: 

  • теоретична (40%)
  • практична (50%)
  • індивідуальна робота (10%) 

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення «Клінічна електрокардіографія» передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу