Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контактні дані: доцент Ситюк Тетяна Олександрівна  (+38 050 207 76 00);   [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Мета вивчення курсу

Знання питань профілактики, діагностики і принципів амбулаторного ведення пацієнтів із гематологічними захворюваннями і станами  є необхідною складовою для самостійної роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря, педіатра, терапевта. Останнім часом з’явилась велика кількість сучасних міжнародних рекомендацій, що базуються на принципах доказової медицини,  стосовно тактики ведення хворих гематологічного профілю на амбулаторному етапі. Для поповнення дефіциту зазначеної інформації розроблений цикл ТУ «Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці», призначений в першу чергу для лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів-терапевтів, які працюють в амбулаторних закладах первинної медичної допомоги та в денних стаціонарах.

Мета: формування, оновлення, поглиблення у слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок і умінь з питань організації процесу надання медичної допомоги, профілактики, діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими з найбільш розповсюдженими захворюваннями гематологічного профілю, які будуть достатніми для самостійної роботи в ланці ПМД.

Опис курсу, його структура

Програма містить 4 основних розділи, обсяг яких достатній для забезпечення ефективних  профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів при веденні хворих хворим з гематологічними захворюваннями і станами у відповідності до найновіших даних доказової медицини та міжнародних рекомендацій.

Основні розділи:

 1. Нормативно-правове забезпечення організації гематологічної допомоги населенню в умовах ПМД.
 2. Анемічний синдром
 3. Оцінка змін в загальному аналізі крові.
 4. Мієло- та лімфопроліферативні захворювання.

Заплановані види активності

Проблемно-орієнтоване навчання у малих групах («кейси»), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке розуміння нормативно-правового забезпечення організації надання допомоги пацієнтам гематологічного профілю в умовах ПМД;
 • відповідний обсяг знань з основних гематологічних синдромів та уміння кодувати їх за Міжнародною класифікацією ІСРС – 2Е;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно тактики ведення пацієнтів з анеіями, у відповідності до сучасних клінічних настанов, заснованих на доказах;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно ведення пацієнтів із підозрою на мієло- лімфопроліферативне захворювання 

Види навчальної діяльності: 

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%) 

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу