Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контактні дані куратора: доцент Данилюк Світлана Володимирівна (+38050 63 81 700), [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

«Внутрішні хвороби» - є одним із найбільш важливих розділів сімейної медицини. Знання питань профілактики,  лікування та тактики ведення пацієнтів терапевтичного профілю сприяють зниженню захворюваності населення, попередженню загострень, інвалідності та смертності від ускладнень, підвищенню тривалості та якості життя пацієнтів. Останнім часом з’явилась велика кількість сучасних міжнародних рекомендацій, що базуються на принципах доказової медицини,  стосовно тактики ведення хворих із захворюваннями внутрішніх органів на амбулаторному етапі. Для поповнення дефіциту зазначеної інформації розроблений цикл ТУ «Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги», призначений в першу чергу для лікарів «загальної практики-сімейних лікарів» та лікарів «терапевтів», які працюють в амбулаторних закладах первинної медичної допомоги та в денних стаціонарах.

Мета: формування, оновлення, поглиблення у слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок і умінь з питань організації процесу надання медичної допомоги, профілактики, діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими з найбільш розповсюдженими захворюваннями внутрішніх органів, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я, ознайомлення із новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура

Програма складається з 7 розділів та додаткових дисциплін.

Основні розділи:

 1. Нормативно-правове забезпечення організації медичної допомоги в Україні.
 2. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи.
 3. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів з захворюваннями органів дихання.
 4. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів із захворюваннями органів травлення.
 5. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи.
 6. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.
 7. Сучасні доказові рекомендації із ведення пацієнтів із ревматичними хворобами.

Заплановані види активності

Проблемно-орієнтоване навчання у малих групах («кейси»), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке розуміння нормативно-правового забезпечення організації надання допомоги пацієнтам терапевтичного профілю в умовах ПМД;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно тактики ведення пацієнтів з найбільш розповсюдженими захворюваннями внутрішніх органів, у відповідності до сучасних клінічних настанов, заснованих на доказах;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно невідкладних станів при захворюваннях внутрішніх органів та надання невідкладної допомоги в умовах ПМД;
 • оволодіння методиками техніки застосування інгаляторів, пікфлоуметрів, методами розрахунку ШКФ, визначення суглобових індексів (КБС, КПС, CDAI, DAS28), визначення  ризику переломів (FRAX)  тощо.

Види навчальної діяльності: 

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%) 

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги» передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу