Google search

Загальна інформація

Куратор – доцент Щуревська Оксана Дмитрівна

Необхідні документи  для реєстрації на цикл:

 1. Копія диплому.
 2. Путівка ( з мокрою печаткою лікувального закладу, якщо путівка бюджетна)
 3. Заповнені документи (технологічна картка)
 4. Свідоцтво про одруження або про розлучення (якщо була зміна прізвища)
 5. Відрядження (кому потрібне)
 6. Квитанція про оплату циклу ТУ. 

Електронна пошта oksanaschurevska@ukr.net

Для реєстрації на цикл можна сфотографувати або відсканувати вищезазначені документи і відправити їх електронною поштою з позначкою «Документи на ТУ» на адресу куратора або переслати куратору на Вайбер фото наступних документів: путівку ( фото зовнішньої та внутрішньої сторінки з печаткою установи та підписом головного лікаря), копію диплома про вищу освіту, копію свідоцтва про шлюб).

Також можливо привезти документи на кафедру особисто, не порушуючи при цьому умов карантину, домовившись з куратором.

Для зворотнього зв’язку обов’язково потрібно вказати ваш контактний мобільний номер телефону та електронну пошту для листування.

Після реєстрації вас ознайомлять з робочим планом, переліком питань для заліку та списком рекомендованої літератури.

Залік на циклі буде проведений дистанційно.

Після закінчення циклу ТУ кожному слухачеві буде видано посвідчення встановленого зразку.

Оригінал посвідчення курсанти зможуть забрати особисто після припинення карантину або зможете отримати поштою. Фото посвідчення також може бути надіслане на телефон відразу після закінчення курсу.

Контрольні запитання для заліку циклу тематичного удосконалення Основи медицини плода

 1. Психофізіологічні аспекти репродуктивного здоров’я.
 2. Перинатологія як наука.
 3. Тривалість перинатального періоду.
 4. Дати визначення перинатальної смертності.
 5. Сучасний стан перинатальної медицини.
 6. Запліднення та розвиток плода.
 7. Плацента як орган, що забезпечує ріст та розвиток плода.
 8. Плодові оболонки. Амніотична рідина.
 9. Пуповина. Механізм циркуляції крові по судинам пуповини.
 10. Функціональна система мати-плацента-плід.
 11. Еколого-промислові перинатальні фактори ризику.
 12. Фактори генетичного ризику.
 13. Вплив лікарняних засобів на плід.
 14. Клінічне використання ультразвука в перинатальній медицині.
 15. Кардіотокографія.
 16. Доплерометричне дослідження кровотока в системі мати-плацента-плід.
 17. Біофізичний профіль плода.
 18. Інвазивні методи дослідження в перинатальній медицині.
 19. Етіологія та патогенез гемолітичної хвороби плода.
 20. Клініка та ведення вагітності при гемолітичній хворобі плода.
 21. Лікування вагітної та плода при ГХ. Фетальна трансфузія.
 22. Багатоплідна вагітність: частота виникнення, характеристика, ускладнення.
 23. Фето-фетальний трансфузійний синдром.
 24. Ведення багатоплідної вагітності та пологів.
 25. Характеристика навколоплідної рідини.
 26. Джерела виникнення амніотичної рідини та шляхи їх рухів.
 27. Аномальні кількість АР та завершення вагітності.
 28. Етіологія та патогенез невиношування вагітності.
 29. Провідні клінічні прояви не виношування.
 30. Особливості діагностики при не виношуванні вагітності.
 31. Перебіг та ведення вагітності при не виношуванні.
 32. Дистрес плода.
 33. Синдром затримки внутрішньоутробного плода.
 34. Вроджені вади розвитку плода.
 35. Медико-психологічні проблеми при неплідному шлюбі.
 36. Медико-психологічні проблеми порушень репродуктивного здоров’я подружніх пар.
 37. Медико-психологічні проблеми при не виношуванні вагітності.
 38. Вирішення психологічних проблем при кризових акушерських ситуаціях під час вагітності або в пологах.
 39. Акушерські проблеми тромбофілії.
 40. Визначення ступеня ризику у вагітних із тромбофілією.
 41. Профілактика не виношування у жінок з тромбофілією.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Жук С.І., Пехньо Н.В., Марущак О.В. Роль преіндукції під час проведення індукованих пологів/ Здоровье женщины. - №3. – 2015. – с. 66-70.
 2. Жук С.І., Щуревська О.Д., Вітер В.П. Пренатальний стрес та його наслідки/ Здоровье женщины. - №1. – 2015. – с.41-44.
 3. Жук С.І., Ус І.В., Бикова О.Г., Пехньо Н.В. Порівняльна характеристика різних методів лабораторної діагностики передчасних пологів. - Здоровье женщины №5 (101). – 2015. – с. 38-40.
 4. Жук С. І. Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів / С. І. Жук, І. В. Ус // Здоровье женщины. – 2016. –
  № 1 (107). – С. 75–80.
 5. Жук С. І. Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії / С. І. Жук, І. В. Ус // Здоровье женщины. – 2016. – № 3 (109). – С. 36–39.
 6. Жук С. І. Клініко-лабораторна характеристика вагітних із загрозою перед­часних пологів на фоні тромбофілічних станів / С. І. Жук, І. В. Ус, І. М. Атаманчук // Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. – № 25. – С. 141–145.
 7. Жук С. І. Тромбофілії та невиношування вагітності: сучасне бачення проблеми / С. І. Жук, І. В. Ус, І. М. Атаманчук // Здоров᾿я України. – 2012. –
 8. Жабченко І.А. та інші.Алгоритм акушерских действий при истмико-цервикальной недостаточности / Здоровье женщины. – 2015. - № 6 (102). – С. 76-78.
 9. Айламазян Э.К., Павлова Н.Г. Изоиммунизация при беременности. – Н-Л.- Санкт-Петербург.- 2012. – 163 с.
 10. Айламазян Э.К., Павлова Н.Г.Современные представления о патогенезе и ультразвуковой диагностике анемии у плода.// Пренатальная диагностика. – – Т.6, №3. – с.175-179.
 11. Дьяконова А. А. Успешный исход беременности у пациентки с привычным невынашиванием беременности и плацентарной недостаточностью, обусловленной тромбофилией высокого риска / А. А. Дьяконова, А. А. Агаджанова, Н. И. Федорова [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2015. - № 6. - С. 140-
 12. Конопляников А.Г. Новые технологии в диагностике, лечении и профилактике гемолитической болезни плода и новорожденного: автореф. дис. д-ра мед. наук. – М.2009. – 48 с.
 13. Лахно И. В. Состояние плода под влиянием антикоагулянтной терапии у беременных с преэклампсией / И. В. Лахно // Акушерство и гинекология. - 2014. - № 5. - С. 27-
 14. Лоскутова Т. О. Тактика ведення вагітних з прееклампсією, обумовленою тромбофілією / Т. О. Лоскутова // Акушерство та гінекологія. - 2015. - № 1. - С. 148-
 15. Синьков С. В. Тромбофилии и принципы тромбопрофилактики в акушерстве / С. В. Синьков, И. Б Заболотских [и др] // Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 66-
 16. Соцкий П. О. Роль тромбофилии в развитии акушерской патологи / П. О. Соцкий, Р. А. Абрамян, Р. Р. Абрамян // Акушерство, гинекология и неонатология. - - Т.8. - № 1. - С. 30-36.
 17. Харкевич О. Н. Ведение беременности и родов у пациенток с анти­фосфолипидным синдромом / О. Н. Харкевич, Е. А. Латникова // Медицинские новости. - 2011. - № 2. - С. 51-
 18. Шелаева Е.В., Павлова Н.Г. Перинатальные исходы при лечении тяжелых форм изоиммунизации // Журнал акушерства и женских болезней. – 2010. - №5. – с.44-50.
 19. Baxter Healthcare. The clinical and cost-effectiveness of anti-D prophylaxis for rhesus negative women in pregnancy. Submission to the National Institute for Health and Clinical Excellence. Compton, Berkshire: Baxter Healthcare Ltd; 2007.
 20. Bowman J. Rh-immunoglobulin: Rh prophylaxis.Best Pract Res Clin Haematol2006; 19:27–34.
 21. British Committee for Standards in Haematology. Guideline for blood grouping and antibody testing in pregnancy; 2006.
 22. British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the use of prophylactic anti-D immunoglobulin. London: BCSH; 2006.
 23. Kumar S, Regan F. Management of pregnancies with RhD alloimmunisation. Br Med J 2005; 330:1255–8.
 24. Matijevic R, Grgic O, Klobucar A, Miskovic B. Diagnosis and management of Rh alloimmunization. Fetal Diagn Ther 2005; 20:393–401.
 25. Murray NA, Roberts IAG. Haemolytic disease of the newborn. Arch Dis Child Fetal Neonat Ed 2007; 92:F83–8.
 26. National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the use of routine antenatal anti-D prophylaxis for RhD-negative women. Technology Appraisal No. 41. London: NICE; 2002.
 27. Oepkes D, van Scheltema PA. Intrauterine fetal transfusions in the management of fetal anemia and fetal thrombocytopenia. Semin Fetal Neonat Med 2007; 12:432–8.
 28. Royal College of Physicians and Royal College of Pathologists. National Institute for Health and Clinical Excellence review of technology appraisal guidance – No.41: guidance on the use of routine antenatal anti-D prophylaxis for RhD-negative women. Submission on behalf of the Royal College of Physicians and the Royal College of Pathologists. London: NICE; 2013.
 29. SOGC clinical practice guideless. Prevention of Rh-alloimunization. #133. 2011.
 30. The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Guidelines for the use of Rh (D) Immunoglobulin (Anti-D) in obstetrics in Australia. 2012.
 31. Van Kamp IL, Klumper FJCM, Oepkes D, Meerman RH, Scherjon SA, Vandenbussche FPHA, et al. Complications of intrauterine intravascular transfusion for fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. Am J Obstet Gynecol 2005; 192:171–7. 
 32. Офіційний сайт МОЗ України [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 624 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року № 582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", наказу МОЗ від 31.12.2004 року № 676 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" з додатками. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20081103_624. html (дата звернення 20.07.2019).
 33. Офіційний сайт МОЗ України [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України від 08.10.2007р. № 626 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями» з додатками. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20071008_626.html (дата звернення 20.07.2019).