Google search

Адреса проведення: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, Національний інститут раку. Кафедра онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контактні дані: куратор циклу професор Захаричев Валерій Дмитрович (тел. 0675970776)

Сторінка кафедри на офіційному сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика: https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/onkolohii

Сторінка кафедри  у  соціальній мережі ФЕЙСБУК:

https://www.facebook.com/

Навчальна програма циклу призначена для підготовки лікарів-хірургів загальних торакальних відділень, фтізіохірургів, онкологів та онкохірургів хірургічних та торакальних відділень онкологічних диспансерів.

Мета навчання курсу

Поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок з діагностиці, хірургічного, хіміотерапевтичного, комбінованого та мультимодального лікування новоутворень грудної порожнини .

Навчальною базою для проведення занять циклу ТУ будуть використані клінічні бази кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика (Національний інститут раку та Київський міський онкологічний центр).

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних та практичних знань, умінь і практичних навичок, які необхідні лікарям-онкохірургам, онкологам торакальних відділень, торакальним хірургам та фтізіохірургам. Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види знань: лекції, практичні заняття, різни види семінарів. В кінці циклу проводиться іспит з виставлення диференційованої оцінки слухачі отримають посвідчення відповідного зразка.

В відділенні торакальної хірургії НІР виконується сучасний перелік хірургічних втручань на легенях, середостінні, плеврі, грудної стінці, стравоході та шлунку.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної онкохірургії є розробка та подальше вдосконалення органозберігаючих операцій.

Поряд з онкологічною адекватністю, функціональність таких операційних втручань стає не менш важливою складовою частиною комплексного лікування злоякісних пухлин.

Тут ми наводимо ілюстрації деяких видів операцій з приводу злоякісних пухлин легенів, середостіння, грудної стінці, стравоходу, які виконуються в торакальному відділенні НІР.

Клінічний випадок переглянути в PDF.

Рекомендована література:

  1. Трахтенберг, А. Х. Клиническая онкопульмонология/ А. Х. Трахтенберг, В. И. Чиссов. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 600 с.
  2. Перельман, М. И. Хирургия трахеи/ М. И. Перельман - М.: «Медицина», 1972 - 206 с.
  3. Захаричев, В. Д. Оптимізація лікування пухлин середостіння (методичні рекомендації)/ В. Д. Захаричев, А. В. Ганул – Київ. 2016. – 35 с.
  4. Thymomas and Thymic Carcinomas [Електронний ресурс] // NCCN. org Version I. 2015 (01/27/15). – 2015.
  5. Ганул, В. Л. Рак пищевода/ В. Л. Ганул, С. И. Киркилевский. «Книга плюс», 2003. - 200 с.
  6. Онкология (национальное руководство). П/р. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. «ГЭОТАР-Медиа». 2018. - 1060 с.