Google search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Поночевна Олена Вікторівна

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380665703380 [email protected][email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Документи на цикл:

 • Путівка ( з печаткою лікувального закладу для бюджетних слухачів)
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Заповнену технологічну карту (передамо окремо). 

Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта» Поночевна Олена Вікторівна,+380665703380 

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація. 

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти! 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ”Питання алергології в підготовці дитячого лікаря” (для викладачів ЗВО та закладів ПО) 

Код

Назва розділу, теми

Роз-діл

Тема

01

 

Нормативно-правове забезпечення системи безперервного професійного розвитку лікарів.

 

01.1

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 

01.2

Порядок забезпечення системи безперервного професійного розвитку лікарів в світлі медичної реформи в Україні.

02

 

Викладання розділів загальної алергології з урахуванням сучасної теорії виникнення алергічних реакцій та існуючих принципів діагностики алергічних захворювань.

 

02.1

Нормативно-правова база організації спеціалізованої алергологічної допомоги дітям в Україні

 

02.2

Сучасні методи викладання питань загальної алергології

 

02.2.1

Сучасна теорія виникнення алергічних реакцій. Взаємовідносини алергії та імунітету. Поняття про атопічний марш.

 

02.2.2

Псевдоалергічні реакції

 

02.3

Сучасні педагогічні технології викладання питань діагностики алергічних захворювань

 

02.3.1

Алергологічний анамнез

 

02.3.2

Специфічна алергодіагностика: шкірні проби, провокаційні та елімінаційні тести

 

02.3.3

Принципи та методи молекулярної багатокомпонентної діагностики алергічних захворювань

 

02.3.4

Імунологічні методи обстеження в діагностиці алергічних захворювань

 

02.4

Принципи профілактики алергічних захворювань

 

02.5

Загальні принципи лікування алергічних захворювань

 

02.5.1

Етіотропна, патогенетична та симптоматична терапія алергічних хвороб

 

02.5.2

Перспективи практичного застосування результатів молекулярної діагностики в лікуванні алергічних захворювань у дітей

 

02.5.3

Методи алерген-специфічної імунотерапії у дітей –  різновиди, покази, правила виконання

 

02.5.4

Генно-інженерна біологічна терапія алергічних хвороб

03

 

Особливості викладання теоретичних та практичних аспектів клінічної імунології з урахуванням протоколів надання імунологічної допомоги дітям

 

03.1

Загальна характеристика імунітету та неспецифічних факторів захисту, їх вікові особливості

 

03.2

Первинні імунодефіцитні стани

 

03.3

Вторинні імунодефіцити: частота, їх основні чинники

 

03.4

Світові досягнення в питаннях імунореабілітації та імунотерапії

04

 

Сучасні аспекти викладання проблем годування дітей з алергічною патологією

 

04.1

Інноваційні методи у викладанні питань годування дітей

 

04.2

Основи лікувального годування дітей з алергічними захворюваннями

05

 

Сучасні аспекти викладання проблем діагностики та лікування гострих алергозів у дітей

 

05.1

Проведення заняття –тренінгу «Анафілактичний шок»

 

05.2

Кропив’янка, набряк Квінке: різновиди, лікування

 

05.3

Гострі бульозні дерматози: синдром Лаєлла, синдром Стивена-Джонсона, багатоформна ексудативна еритема – підготовка мультимедійної презентації

06

 

Особливості викладання патогенезу, клініки та лікування бронхіальної астми та респіраторних алергозів з урахуванням державних та міжнародних протоколів

 

06.1

Бронхіальна астма (БА)

 

06.1.1

Етіологія, патогенез, класифікація БА

 

06.1.2

Клінічні особливості перебігу БА у дітей різного віку

 

06.1.3

Астматичний статус

 

06.1.4

Діагноз та диференційний діагноз БА у дітей

 

06.1.5

Сучасні принципи лікування і профілактики БА

 

06.2

Алергічний риніт

 

06.2.1

Сезонний алергічний риніт , поліноз

 

06.2.2

Цілорічний алергічний риніт

 

06.2.3

Сучасні принципи діагностики та лікування алергічних ринітів

07

 

Сучасні аспекти викладання питань алергічних уражень органів травлення та шкіри

 

07.1

Атопічний дерматит, етіопатогенез, клініка, діагностика

 

07.1.1

Сучасні методи лікування атопічного дерматиту

 

07.2

Алергічні ураження органів травлення. Харчова алергія.

08

 

Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, ускладнення і захворювання. Сучасні підходи до викладання

 

08.1

Сучасні підходи до викладання питань медикаментозної алергії –механізми, клінічні прояви, лікування

 

08.2

Поствакцинальні алергічні реакції, ускладнення та захворювання

 

08.3

Сироваткова хвороба

09

 

Викладання розділів грибкової алергії  з урахуванням принципів  доказової медицини. Гіпереозинофільні синдроми

 

09.1

Екзогенний алергічний альвеоліт, етіопатогенез, діагностика, терапія

 

09.2

Викладання теми «Гіпереозинофільні синдроми» у вигляді майстер- класу

 

09.3

Грибкова алергія, особливості етіопатогенезу та клінічного перебігу

 

09.4

Інсектна алергія

10.0

 

Вибрані питання педіатрії, необхідні для диференційної діагностики з алергічними захворюваннями. Сучасні підходи до викладання

 

10.1

Спадкові захворювання легень

 

10.2

Системні васкуліти у дітей

11

 

Інноваційні технології викладання в післядипломій освіті: проведення тренінгів, підготовка мультимедійної презентації та інше

 

11.1

Проведення тренінгів

 

11.2

Проведення майстер-класів

 

11.3

Підготовка мультимедійної презентації

 

11.4

Принципи проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання

Додаткові програми

12

 

Питання вакцинопрофілактики

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ”Питання алергології в підготовці дитячого лікаря” (для викладачів ЗВО та закладів ПО) 

№ з/п

Назва практичної навички

1

Підготувати навчальну схему збору алергологічного анамнезу

2

Підготувати методичні рекомендації до практичних занять для лікарів-інтернів з питань діагностики, лікування та профілактики одного з найпоширеніших алергічних захворювань (напр., атопічного дерматиту)

3

Підготувати практичне заняття з проведення пульсоксиметрії та оцінки показників в тренінговому класі.

4

Вміти користуватись сучасними педагогічними технологіями  при характеристиці ураження шкіри у дитини з атопічним дерматитом – індекс SCORAD

5

Скласти граф логічної структури для практичного заняття за темою «Імунодефіцитні стани у дітей»

6

Підготувати перелік наочних матеріалів до практичного заняття щодо засобів доставки інгаляційних ліків у дітей

7

Підготувати алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці

8

Підготувати матеріали до майстер-класу щодо надання невідкладної допомогу при гострій дихальній недостатності

9

Вміти провести первинну реанімацію дітям різних вікових груп в тренінговому класі.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ”Питання алергології в підготовці дитячого лікаря” (для викладачів ЗВО та закладів ПО)

 • Актуальність викладання питань дитячої алергології в системі безперервної професійної освіти лікарів.
 • Основні статистичні показники захворюваності на алергічну патологію в Україні та світі.
 • Місце алергопатології в загальній характеристиці стану здоров'я дітей України.
 • Основні фактори ризику реалізації атопії.
 • Медіатори алергії, їх функції та клінічний ефект, можливі лібератори та інгібітори.
 • Основні напрями терапії при атопічних реакціях.
 • Механізм реалізацій псевдоалергічних реакцій.
 • Захворювання, які супроводжуються гіпереозинофілією.
 • Основні напрямки підготовки дітей з алергічними захворюваннями до щеплення.
 • Невідкладні заходи при гострих алергічних станах (анафілактичний шок, набряк Квінке, гостра кропив’нка).
 • Причини рецидивуючого та стійкого свистячого дихання у дітей.
 • Клінічні ознаки гострого бронхіту. Диференційна діагностика
 • Ознаки гострої обструкції верхніх дихальних шляхів при вірусному ларинготрахеїті, набряку гортані, епіглотиті, сторонньому тілі, ларингоспазмі
 • Класифікація харчової алергії у дітей за генезом, імунологічним механізмом, шириною сенсибілізації, клінічними проявами, фазою захворювання
 • Принципи лікування алергічного дерматиту.
 • Диференційно- діагностичні ознаки різних форм риніту (цілорічного, вазомоторного, неалергічного).
 • Міжнародний консенсус по діагностиці та лікуванню алергійного риніту.
 • Класифікація бронхіальної астми. Характеристика захворювання за ступенем важкості.
 • Сучасні уявлення про патогенез бронхіальної астми
 • Характеристика груп препаратів, які застосовуються при лікуванні бронхіальної астми у дітей.
 • Схема ступеневого підходу до лікування бронхіальної астми у дітей (Український та міжнародний консенсус).
 • Напрямки реабілітації хворих з алергічними захворюваннями. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Основна література

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.-кор. НАМН України, професора Вороненка Ю.В., професора Кузнецової Л.В.- К, 2011. - 534 с.
 2. Алергічний риніт у дітей. Монографія. // Д. І.Заболотний, А. А.Лайко, О. М. Охотнікова [та ін.] - К.: Логос, 2016. – 216 с.
 3. Визначення компетенції в оцінці якості підготовки фахівців у системі безперервного професійного розвитку лікарів / Ю.В.Вороненко, А.М.Сердюк, О.П.Мінцер // Україна. Здоров”я нації. - 2007. -№1.- С. 37-41
 4. Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.- Київ.- 2013.- 24с.
 5. “Методика розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини”. Наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 р. №751
 6. Дитяча імунологія /За ред. проф. Л.І.Чернишової, А.П. Волохи.- К.: ВСВ “Медицина”, 2013.- 720 с.
 7. Діагностика харчової алергії у дітей і підлітків. Рекомендації NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – Національного інституту здоров’я і якості медичної допомоги Великої Британії), 2011 // Дитячий лікар. – 2011. - № 2 (9). – С. 77- 80.
 8. Імунопрофілактика інфекційних хвороб:навч.метод.посіб./Л.І.Чернишова, Ф.І.Лапій, А.П.Волоха. -К.: ВСВ «Медицина», 2019.- 304 с.
 9. Козыро И. А., Батян Г. М., Сукало А. В. Неотложные состояния в детской аллергологии: учебно-методическое пособие: Минск БГМУ 2015, 27 с.
 10. Охотнікова О. М., Шарікадзе О. В. та ін.. Шкірні прик –тести: методи проведення, особливості оцінки та можливості використання. - Метод. рек. – Київ. - 2018. – 62 с.
 11. Охотнікова О.М., Мелліна К.В. Кропив’янка і набряк Квінке у дітей (лекція для дистанційного навчання) //Мистецтво лікування.-2011.- №3 (79).-С.18-28
 12. Охотнікова О.М., Усова О.І. Історія алергології: міст з минулого в майбутнє [Огляд літератури].// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. –2017.- №2 (99). –С. 87-93.
 13. Охотникова О.М. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2013.- №2. - С. 5-13.
 14. Рекомендації EAACI/GA2LEN/ EDT/WAO щодо визначення, класифікації, діагностики та лікування кропив»янки ( перегляд та редакція 2017 р.) //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2018.- №3. - С. 39-50.
 15. Согласительный документ WAO-ARIA-GA2LEN по молекулярной аллергодиагностике. //Российский аллергологический журнал.-2013.- 20 с.
 16. Яковлева Н.Ю.,Охотнікова О.М. Генетичні аспекти алергічних захворювань. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2017.- № 2 (99).- С.61-66.

 

Допоміжна література

 1. Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія: Навчально-методичний посібник /Охотнікова О.М., Ткачова Т.М., Руденко С.М. – К., ВБ «Аванпост-Прим», 2015. – 95 с.
 2. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с крапивницей. /Материалы XVIII Конгресса педиатров России.- Москва, 2015. – 14 с.
 3. Antonella Muraro, Graham Roberts (2017) EAACI GUIDELINES

      Allergen Immunotherapy Guidelines Part 2: Recommendations, EAACI, P 190.

 1. Giorgio Walter Canonica1 et all (2014) Sublingual immunotherapy: World Allergy Organization position paper 2013 update. World Allergy Organization Journal, 7, P: 6
 2. Muraro A., Roberts G., Worm M. et al. Food allergy and Anaphylaxis Guedlines. EAACI/ A.Muraro [та ін.]//Allergy. – 2014. –  69. –P.1026-1045.
 3. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines / [Text] // Pediatr. Allergy Immunol. – 2010. - № 21 (Suppl. 21). – Р. 1–125.
 4. Wollenberg A. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 1 JEADV 2018, 32, 657-682. 

Інформаційні ресурси

 1. Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча алергологія”: [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.
 2. Наказ МОЗ України від 08.10. 2013 № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»: [Електронний документ].- Режим доступу: http: //www.moz.gov.ua.
 3. Адаптована клінічна настанова з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. 2013. [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.
 4. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»: Наказ МОЗ України від 30 грудня 2015 року № 916 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 5. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги. Атопічний дерматит»: Наказ МОЗ України від 04. 07. 2016 року № 670 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.

Global Initiative for asthma (GINA, 2015-2017-2018) www. ginasthma. org

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу