Google search

Сторінка кафедри: на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 1. Завідувачка кафедри педіатрії-2 - професор Марушко Тетяна Вікторівна, м.т.:  +38 050 448 15 01, e-mail: [email protected]
 1. Куратор циклу: доцент Наталія Павлівна Глядєлова,  м.т.:  +38 050 199 33 71, e-mail: [email protected]
 1. Робочий план циклу (додаток 1)
 2. Перелік рекомендованої літератури (додаток 2)
 3. Перелік питань до заліку (додаток 3)

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет-зв’язку.

Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Мета вивчення курсу

Підвищення рівня знань лікарів з питань сучасних підходів до діагностики та лікувальної тактики найбільш розповсюджених  захворювань у дітей різних вікових груп, удосконалити практичні навички і уміння, необхідні для їх професійної діяльності. 

Опис курсу

Цикл тематичного  удосконалення передбачає  розгляд питань Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ), медико-психологічного супроводу дітей перших 3-х років життя з груп ризику,  алгоритмів надання невідкладної допомоги на дошпитальному і шпитальному етапах, розгляд окремих синдромів з акцентом на диференційний діагноз, сучасних підходів до діагностики та ведення найбільш розповсюджених  захворювань у дітей різних вікових груп з урахуванням основних положень оновлених протоколів МОЗ, клінічних рекомендацій, в яких наведена найкраща практика надання медичної допомоги дітям, побудована на доказах. 

Основні розділи:

 1. Контроль за станом здоров’я і розвитком дітей
 2. Харчування дітей
 3. Вибрані питання неонатології
 4. Вибрані питання пульмонології дитячого віку
 5. Вибрані питання кардіології дитячого віку
 6. Вибрані питання ревматології дитячого віку
 7. Вибрані питання гематології дитячого віку
 8. Вибрані питання гастроентерології дитячого віку
 9. Вибрані питання нефрології дитячого віку
 10. Невідкладні стани в педіатрії.
 11. Питання імунопрофілактики 

Заплановані види активності:

- самостійне навчання з використанням сучасних технічних засобів трансляції інформації,

- підготовка і виконання завдань,

- користування електронною поштою та відеозв҆язком. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 85% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 83% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 83% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу