Google search

Цикл тематичного удосконалення «Нейроінфекції: сучасні принципи діагностики та лікування» розрахований на підвищення кваліфікації лікарів наступних спеціальностей: неврологів, терапевтів, інфекціоністів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, медицини невідкладних станів, рефлексотерапевтів та проводиться з метою отримання слухачами нових актуальних теоретичних знань з актуальних питань первинних та вторинних інфекційних захворювань нервової системи.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичних навичок слухачів з ключових розділів неврології, зокрема: гострих та хронічних інфекційних захворювань та уражень нервової системи, їх діагностики, сучасних методів лікування, настанов, питань імунопрофілактики та реабілітаціїі.

Опис циклу, його структура

Програма циклу охоплює обсяг як теоретичних, так і практичних навичок, необхідних для вищезазначених лікарів для належного вирішення окремих питань їх професійної діяльності.

Цикл побудований за системою блоків. Основними блоками є 6 розділів. За додатковою програмою, окремим блоком, включено питання імунопрофілактики.

Основні розділи:

 1. Структурно-функціональна організація нервової системи. Сучасні методи дослідження в неврології
 2. Серозні та гнійні менінгіти. Класифікація, сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та реабілітацію.
 3. Енцефаліти. Класифікація, сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та реабілітацію.
 4. Інфекційні ураження ЦНС
 5. Гострі запальні демієлінізуючі полірадикулонейропатії.
 6. Неврологічні ураження нервової системи при ВІЧ інфекції та СНІД
 7. Питання імунопрофілактики

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Знання класифікації нейроінфекцій та їх патогенезу;
 • Відповідний обсяг знань у сфері інфекційних захворювань нервової системи, що надасть можливість ефективно проводити їх діагностику та лікування;
 • Поглиблення практичних навичок щодо сучасних методів діагностики нейроінфекцій;
 • Удосконалення навичок щодо підбору схем лікування нейроінфекцій в залежності від етіології, важкості перебігу та ін.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.      

Вороненко Ю.В. Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К. [та ін.] / / К.: Логос, 2014. - 336с. МОН (протокол № 1/11 – 12047 від 29.07.2014).

2.      

Довгий І.Л. Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., І том. – К.: 2016. – 720 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

3.      

Довгий І.Л. Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІ том. – К.: 2016. – 524 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

4.      

Довгий І.Л. Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІІ том. – К.: 2016. – 464 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

5.      

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017. - 448с.

6.      

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017. - 224с.

7.      

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017. - 496с.

8.      

медичні рекомендації по впровадженню в практику Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем 10 перегляду.-Клас VI “Хвороби нервової системи”. - Київ, 2008.-39 с.

9.      

Биллер Х. Практическая неврология, пер. с англ., т.2: Лечение. – М.: Медицинская литература. – 2005. – 416с.

10.  

Болезни нервной системы, под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана, изд. второе, М.:Медицина. -  2001. – т.1 -744с., т.2  - 480с.

11.  

Мументалер Марко. Дифференциальный диагноз в неврологии. Москва. «Мед-пресс-информ», 2009. – 359с.

12.  

Скоромец А.А. Нервные болезни: учебн.пособие / А.А.Скоромец, А.П.Скоромец, Т.А.Скоромец. – 4-е узд. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 560с.ил.

13.  

Медицина неотложных состояний: скорая и неотложная медицинская помощь (Под ред. И.С. Зозули). К.: Медицина, 2008.- 695 с.

14.  

Э. Венгеров Ю. Я., Нагибина М.В., Волкова O.E. и др. Отек-набухание головного мозга при бактериальных гнойных менингитах // Журн. инфектологии. 2014. Т. 6, № 2. С. 2

15.  

Бакулин И.С., Васильев А.В., Брюхов В.В. и др. Дифференциальная диагностика миелитов при демиелинизирующих заболеваниях. Нервные болезни 2015;(4):9–17.

16.  

Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и энцефалиты. С-Пб: ФОЛИАНТ, 2003.- 123 с.

17.  

Цинзерлинг В.А., Чухловина М.Л. Инфекционные поражения нервной системы (вопросы этиологии, патогенеза и діагностики). - С.-Пет.: ЭЛБИ-СПб., 2005.- 446 с.

18.  

Скрипченко Н.В., Дьяконова Е.Н., Гузева В.И. Клинические рекомендации по диагностике и профилактике полиомиелита у детей / Детская неврология, вып.2: клинические рекомендации [Гузева В.И. и др.], Москва: ООО «МК», 2014.- с.- 281- 300.

19.  

http://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-profilaktichnih-scheplen

20.  

Трахтман П.Е. Современные подходы к лечению цитомегаловирусной инфекции / П.Е.Трахтман, Д.Н.Балашов, Е.Д.Пашанов // Проблемы репродукции. - 2005. - №4. – С.7-9

21.  

Ретинская И.Г., Касаткина Л.Ф., Сиднев Д.В., Галкина О.И., Санадзе А.Г., Уомилин Я.Н. Ботулизм: трудности диагностики. // Неврологический журнал. - У. 11. - №6. – 2006. – С. 22-24

22.  

Кожанова Е. Г., Куташов В. А. Синдром Гийена-Барре: сучасний погляд на діагностику і лікування // Молодий учений. - 2015. - №23. - С. 360-363. - URL https://moluch.ru/archive/103/23988/  (дата звернення : 22.05.2019).