Google search

Місце проведення: клініка кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика в КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» (м. Київ, «М» Житомирська, вул. Верховинна, 69, 5 поверх, к. № 501-505).

Форма проведення циклу: очна та очно-дистанційна.

Контактні дані куратора: зав. кафедрою онкології, професор Прокіп Гордійчук (+38 044 427 29 34)

Сторінка кафедри на офіційному сайті НУОЗ Україні імені П. Л. Шупика:  https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/onkolohii#gsc.tab=0

E-mail: [email protected]

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/KafedraOnkologii

Telegram канал: t.me/kafedraoncologiiNUOZU 

Навчальна програма циклу призначена для підвищення кваліфікації спеціалістів-лікарів: онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, онкоурологів, радіологів та оволодіння ними сучасними досягненнями онкологічної науки і доказової медицини у діагностиці та лікуванні онкологічних хворих з локалізацією пухлини в черевній порожнині та заочеревинному просторі.

Мета циклу – розгляд і обговорення сучасних досягнень онкологічної науки, доказової медицини, набуття та відпрацювання практичних навиків сучасного алгоритму обстеження та комплексного лікування хворих на злоякісні захворювання органів черевної порожнини та заочеревинного простору основаних на міжнародних рекомендаціях з адаптацією до конкретних можливостей практичного медичного закладу.

 Програма охоплює достатній обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків у галузі сучасної онкологічної науки, які необхідні для діяльності практичного лікаря. Побудована за системою модулів, а саме:

- основи теоретичної онкології, морфологія пухлин, класифікація пухлин;

- сучасні методи діагностики злоякісних пухлин;

- новітні принципи лікування;

- злоякісні захворювання органів шлунково-кишкового тракту;

- позаорганні заочеревенні пухлини;

- пухлини жіночих статевих органів та сечостатевої системи. 

В основі кожного з модулів, розглядаються питання сучасних можливостей діагностичних методів з вимогою до алгоритму обстежень, рекомендації до комплексного лікування з посиланням на NCCN, ESMO та вітчизняні локальні протоколи, реабілітації та адаптації хворого з визначенням якості життя. Подаються та обгрунтовуються розроблені співробітниками кафедри етапи хірургічних втручань, які підтверджені Патентами України на винахід. Навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні, семінари.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено поточний контроль знань на семінарах у вигляді дискусій, ситуаційних задач, а в кінці навчання заключний іспит. Слухачам, які виконали програму циклу та успішно склали іспит, видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення, цінність якого складає 50 балів. 

Презентація лекцій циклу ТУ (формат ПДФ)