Google search

Контактні дані: викладач д.мед.н., проф. Прокіп Гордійчук (+38044 427 29 34)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика: https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/onkolohii 

Сторінка з календарним планом кафедри: https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/onkolohii/kalendarnyi-plan-tsykliv

Сторінка в фейсбуці: https://www.facebook.com

Робочий план циклу (Переглянути у PDF

Навчальна програма презентованого циклу тематичного удосконалення подається очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання призначена для оволодіння онкологами, онкохірургами, хірургами, онкогінекологами, онкоурологами та радіологами сучасними досягненнями онкологічної науки і доказової медицини у діагностиці та лікуванні онкологічних хворих з локалізацією пухлини в черевній порожнині та заочеревинному просторі.

Мета циклу – розгляд і обговорення сучасних досягнень онкологічної науки, доказової медицини,  набуття та відпрацювання практичних навиків сучасного алгоритму обстеження та комплексного лікування хворих на злоякісні захворювання органів черевної порожнини та заочеревинного простору основаних на міжнародних рекомендаціях з адаптацією до конкретних можливостей практичного медичного закладу.

Навчальною базою для проведення занять є одна з клінічних баз кафедри онкології НМАПО імені П.Л. Шупика - Київський міський клінічний онкологічний центр за адресою: м.Київ, вул. Верховинна, 69, V- поверх.

Програма охоплює достатній обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків у галузі сучасної онкологічної науки, які необхідні для діяльності практичного лікаря. Побудована за системою  7 модулів, а саме : - основи теоретичної онкології, морфологія пухлин, класифікація пухлин; - сучасні методи діагностики злоякісних пухлин; - новітні принципи лікування; - злоякісні захворювання органів шлунково-кишкового тракту; - позаорганні заочеревенні пухлини; - пухлини жіночих статевих органів та сечостатевої системи. Які подаються 10 розділами в певній послідовності, оптимальній для засвоєння матеріалу, в основі кожного з них, розглядаються питання сучасних можливостей діагностичних методів з вимогою до алгоритму обстежень, рекомендації до комплексного лікування з посиланням на NCCN, ESMO та вітчизняні локальні протоколи, реабілітації та адаптації хворого з визначенням якості життя. Подаються та обгрунтовуються розроблені співробітниками кафедри етапи хірургічних втручань, які підтверджені Патентом України на винахід. Навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні, семінари у співвідношенні (1:2:1).

Деякі лекції циклу ТУ «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору». ЛЕКТОР – Професор Прокіп Гордійчук ви можете переглянути тут.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено поточний контроль знань на семінарах у вигляді дискусій, ситуаційних задач, а в кінці навчання заключний залік. Слухачам, які виконали програму циклу та успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу ТУ, цінність якого складає 50 балів.