Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

сформувати нові знання, уміння і навички у слухачів щодо використання нових навчальних технологій у освітньому процесі закладів вищої та післядипломної освіти галузі охорони здоров’я, а також, на основі впровадження і застосування компетентнісного підходу, оновити професійні та загальногуманітарні компетентності (передусім – педагогічні, психологічні, правові), які необхідні для професійної діяльності слухачів відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, а також виходячи із актуальних педагогічних, психологічних та правових проблем здійснення медико-педагогічної діяльності.

Цикл орієнтований на: викладачів системи освіти галузі охорони здоров’я.


Опис циклу:

Програма охоплює обсяг теоретичних та практично-прикладних, у першу чергу педагогічних, а також психологічних та правових знань, вмінь і навичок, необхідних викладачам системи освіти у галузі охорони здоров’я для належного вирішення окремих педагогічних, психологічних та правових питань організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) діяльності, педагогічної, психологічної та правової підготовки медичних (фармацевтичних) працівників, профілактики правопорушень у галузі охорони здоров’я, формування ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей медичних (фармацевтичних) працівників, а також підвищення їх загального рівня фахової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 7 курсів програми з основної дисципліни.

 

Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Сучасні основи педагогічного процесу у вищій школі.
  2. Дистанційне навчання в системі медичної освіти.
  3. Модернізація організаційних форм освітнього процесу.
  4. Технології педагогічної творчості у викладацькій діяльності.
  5. Нові технології навчання в системі психології інновацій.
  6. Психологічні основи впровадження нових технологій в освітній процес.
  7. Правові аспекти організації освітнього процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах.


Заплановані традиційні види занять:
лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очною, очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, у тому числі 49 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 51 % занять проводяться за очною формою, на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Після закінчення курсу слухач:

  • отримає практичні навички з самостійного вирішення передусім медико-педагогічних завдань, а також окремих медико-психологічних та медико-правових ситуацій з використанням у першу чергу педагогічного, а також психологічного та медико-правового понятійно-категоріального апарату;
  • вдосконалить основи ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих науково-педагогічних розробок, навчально-методичних рекомендацій, міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) освітньої, наукової та практичної діяльності, а також організації, забезпечення та здійснення активної принципової правомірної поведінки як в рамках професійної діяльності, так і у повсякденному житті.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 65% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу