Google search

Адреса проведення: вул. Загорівська 1, терапевтичний корпус , І поверх, кафедра оториноларингології

Контактні дані: +380 44 483 1585, [email protected], доцент Самойленко Сергій Сергійович

Cторінка кафедри

на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра оториноларингології

Загальна мета вивчення курсу:

Цикл тематичного удосконалення розрахованийна підготовку лікарів отоларингологів, онкоотоларингологів, хірургів.

Тематичний курс включає вивчення теоретичних питань (сутність метода, експериментальні обґрунтування) та ознайомлення з практичними аспектами застосування тканиннозберігаючої високочастотної електрозварювальної хірургії в онкоотоларингології (інструментарій, техніка хірургічних втручань) на сучасному етапі.

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд найбільш розроблених хірургічних втручань в онкоотоларингології, а також включає в себе вивчення питань імунопрофілактики.

Методи засвоєння матеріалу, заплановані види активності: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Вага різних видів навчальної діяльності при виставленні оцінки з дисципліни:

теоретична (35%), практична(55%), індивідуальна робота (10%)

Опис курсу (загальний), його структури (модулі):

  • Теоретичні аспекти високочастотної електрозварки (сполучення живих м'яких тканин, створення енергетичного комплексу та інструментарію.
  • Експериментальні аспекти високочастотної електрозварюючої технології.
  • Хірургічні методики та досвід клінічного застосування електрочастотної електрозварки у хворих на рак гортані та глотки.
  • Перспектива застосування електротермоадгезії при розташуванні пухлинного осередку в ділянках магістральних судин шиї, вуха, носа, приносових пазух.
  • Питання імунопрофілактики.
  • Залік.