Google search

Адреса проведення: частіше за все виїздні (кожен раз різна)

Куратор: асистент Кононенко Олена Анатоліївна (095)8395965, [email protected]

Мета циклу:

Удосконалення знань та вмінь лікарів з питань геронтології та геріатрії.

Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання геронтології і геріатрії» розрахований на підготовку спеціалістів: лікарів-геріатрів, терапевтів та лікарів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», викладачів вищих навчальних медичних закладів.

Метою проведення даного циклу є поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки лікарів-інтерністів, які надають допомогу особам старших вікових груп. Тематичний курс включає вивчення  загальних закономірностей перебігу захворювань в старості, особливостей діагностики та лікування поширених нозологій у пацієнтів, сучасних клінічних рекомендацій для осіб старших вікових груп.  Цикл тематичного удосконалення  передбачає розгляд 5 розділів з основної дисципліни та додаткових програм.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари. Слухачам, які успішно склали іспит, видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання геронтології і геріатрії» встановленого зразку. 

Основні розділи:

 1. Демографічна ситуація в Україні та організація геріатричної допомоги населенню
 2. Теоретичні основи геронтології та консультування пацієнтів
 3. Нозологічна патологія та загальні принципи лікування в геріатрії
 4. Основні напрями профілактичної геріатрії
 5. Доказова медицина в геронтології і геріатрії


Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • відповідний обсяг теоретичних знань стосовно особливостей етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань у осіб старших вікових груп;
 • поглиблення практичних знань та вмінь медичного та соціального ведення геріатричних пацієнтів;
 • інформацію щодо найсучасніших вітчизняних та світових досягнень в галузі геронтології та геріатрії;
 • посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання геронтології і геріатрії» встановленого зразку.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 28 %
 • теоретична (семінари) – 30 %
 • практична (практичні заняття) – 40 %

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. А. Стаднюк [та ін.]; за ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекери, Л. А. Стаднюка; Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини. − Київ: Заславський О. Ю., 2015. – 528 с.
 2. Величко Н.М., Чайковская В.В., Вялых Т.И., Егорова Л.В. Разработка организационных стандартов паллиативной и хосписной помощи людям преклонных лет в Украине /Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины.- 2014.- №3-4 (6-7).- С.49-52.
 3. Геріатрична фармакологія: підручник /І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев, Н. О. Горчакова [та ін.]; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Запорізький державний медичний університет. − Київ; Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 134 с.
 4. Тарасюк В. С.Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині : підручник / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К.: Медицина, 2013. – 647 с.
 5. Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и социальных работников. под. ред. А.А. Аканова - Алматы, 2013.-424с.
 6. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology / B. Halter, J.G.Outlander and et.// 2017. – 2304 p.