Google search

Мета курсу: поглиблене вивчення сучасної ультразвукової допплерівської діагностики, ознайомлення з останніми світовими досягненнями в галузі ультразвукової діагностики, підвищення рівня та якості діагностики.

Основні розділи курсу

Фізико-технічні основи ультразвукової допплерографії

Дослідження гилок дуги аорти, судин шиї

Допплерівські дослідження артерій основи мозку

Допплерівські дослідження периферичних судин

Дослідження магістральних судин черевної порожнини

Допплерівські дослідження при дифузних та вогнищевих захворюваннях нирок

Допплерівські дослідження в гінекології

Допплерівські дослідження в акушерстві

Основи еходопплерографії. Тканинний допплер

Еходопплерографія при клапанних вадах серця

Види навчальної діяльності 

Теоретична (лекції) – 50%;

Семінари – 40%;

Самостійна підготовка, виконання завдань – 10% 

Організаційні питання З питань реєстрації на цикл, розкладу занять та інших організаційних питань звертатися до куратора циклу - доц. кафедри радіології Глоби Марини Василівни (моб. +38066 724 98 89, прохання писати в Viber або на e-mail: [email protected]). 

Реєстрація на цикл можлива лише при наявності ВСІХ документів 

 1. Оригінал путівки на цикл (якщо путівка бюджетна, обов’язково на путівці поряд з печаткою академії повинна бути печатка лікувального закладу, де ви працюєте);
 2. Копія диплому;
 3. Копія свідоцтва про шлюб (у випадку зміни прізвища);
 4. Роздрукувати та заповнити від руки 3 картки:

а) картку слухача (заповнити ретельно всі пункти);

б) технологічну картку (розбірливо заповнити 11 пунктів, 12 и 13 не заповнювати; назву установи, де ви працюєте - писати повністю, без абревіатури; ПІБ – друкованими літерами!!!);

в) заяву (згоду) на обробку даних (заповнити та підписати з двох боків і поставити дату початку циклу 07.06.2021).

 1. Для зворотнього зв’язку необхідно вказати контактний номер моб. телефону, ПІБ, відділення нової пошти та її адресу.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Кожен слухач після реєстрації на циклі отримає повідомлення (буде створена вайбер-група, куди надсилатиметься вся інформація та посилання на онлайн-конференції викладачів і час їх проведення). Перехід за будь-яким зі вказаних у листі посилань дозволить встановити на пристрій слухача (смартфон, ноутбук, комп’ютер) безкоштовну версію програми Zoom.

Дана програма дозволяє слухачам бачити і чути викладача та інших слухачів, бачити презентацію чи інші матеріали, запропоновані викладачем, задавати питання голосом або письмово у чаті, брати участь у обговоренні питань теми заняття. 

Дякуємо, що обрали нашу кафедру для навчання!

Будьте здорові та бережіть себе! 

Список рекомендованої літератури: 

 1. Intersocietal Accreditation Commission (IAC) Standards and Guidelines for Vascular Testing Accreditation. Стандарти та рекомендації щодо акредитації тестування судин Міжгромадської Акредетаційної Комісії https://intersocietal.org/wp-content/uploads/2023/07/IACVascularTestingStandards2023B.pdf
 2. ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS Guideline on the Management of Patiеnts With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease/ T.G. Brott, J.L. Halperin, S. Abbara, J.M. Bacharach, J.D. Barr, R.I. Bush, C.U. Cates, M.A. Creager, S.B. Fowler, G. Friday, V.S. Hertzberg, E.B. McIff, W.S. Moore, P.D. Panagos, T.S. Riles, R.H. Rosenwasser, A.J. Taylor // J. Am. Coll. Cardiol., 2011. – Vol.57. – P. e16-e94 doi: 10.1016/j.jacc.2010.11.006
 3. Grading Carotid Stenosis Using Ultrasonic Methods/ G.-M. von Reutern, M.-W. Goertler, N. M. Bornstein rt al, Stroke, 2012; 43:916–921 https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.111.636084
 4. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs - UIP Consensus Document Дуплексне ультрасонографічне дослідження вен при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок, UIP Консенсусний документ. Eur. J. Vasc.Endovasc.Surg. - 2006  Jan;31(1):83-92. doi: 10.1016/j.ejvs.2005.07.019
 5. Practice Guidelines: Role of ultrasound in screening for and follow-up of pre-eclampsia. Практичні рекомендації: роль ультразвуку в скринінгу та спостереженні прееклампсії (укр.).(UOG Volume 53, Issue 1 Earlyview publication: October 2018  https://www.isuog.org/clinical-resources/isuog-guidelines/translations/ukrainian.html
 6. Practice Guidelines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics. Практичні рекомендації: застосування допплерографії в акушерстві (укр.). (UOG Volume 41, Issue 2, Date: February 2013, Pages: 233-239)  https://www.isuog.org/clinical-resources/isuog-guidelines/translations/ukrainian.html
 7. ISUOG Practice Guidelines (updated): use of Doppler velocimetry in obstetrics. Практичні рекомендації  (оновлені) ISUOG: застосування допплерометріх в акушерстві (англ.). (UOG Volume 58, Issue 2, Date: August 2021, Pages: 331-339https://www.isuog.org/clinical-resources/isuog-guidelines.html
 8. Гуч А.А. Диагностика и лечение хронической артериальной недостаточности нижних конечностей. – Кировоград: «ПОЛИУМ», 2005. – 360 с.
 9. Квятковский Е.А., Квятковская Т.А. Ультрасонография и допплерография в диагностике заболеваний почек // Днепропетровск: Новая идеология, 2005. – 318 с.
 10. Клінічна допплерівська ультрасонографія. За ред. Пола А. Аллана, Пола А. Даббинса, Мирона А. Позняка, В. Нормана МакДікена/ пер. з англ. Львів: Медицина світу, 2001. 293 с.
 11. В. І. Павлюк / за ред. проф. О. Й. Жарінова. Практична ехокардіографія. Видавництво МС. — Львів. — 2014. — 146 с
 12. Ехокардіографія при невідкладних серцево-судинних станах: рекомендації Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії». Робоча група: В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.С. Сичов, Ю.А. Іванів, С.В. Поташев, Л.М. Грубяк: http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Ehokardiografiya-pri-nevidkladnih-sertsevo-sudinnih-stanah.pdf
 13. Мультимодальна візуалізація в діагностиці, стратифікації ризику та веденні хворих з дилатаційними кардіоміопатіями: експертний консенсус Робочої групи Асоціації серцево-судинних хірургів України. В.В. Лазоришинець, А.В. Руденко, Р.М. Вітовський, С.В. Федьків, К.В. Руденко, С.В. Поташев, С.А. Руденко, Л.М. Грубяк, О.А. Мазур, О.В. Чижевська:http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Rekomendatsiiyi-z-multimodalnoyi-vizualizatsiyi-pri-DKMP-2020.pdf
 14. Ехокардіографічна кількісна оцінка камер серця у дорослих Практичні рекомендації Асоціації серцево-судинних хірургів України та Українського товариства кардіологів. Робоча група: В.В. Лазоришинець1, В.М. Коваленко2, С.В. Поташев1, , С.В. Федьків1, А.В. Руденко1, Р.М. Вітовський1, С.О. Сичов2, , Ю.А. Іванів3, О.А. Крикунов1, О.А. Мазур1, Л.М. Грубяк1, А.О. Руснак1, Н.Ю. Осовська4, С.І. Деяк2, Н.М. Верич1, В.М. Бешляга5 :http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Onovleni-Rekomendatsiyi-ASSH-Ukrayini-z-EhoKG-kilkisnoyi-otsinki-kamer-sertsya_2020_FULL.pdf
 15. Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і тазу. Клініко-практичні рекомендації. Klinichna khirurhiia. 2022 January/February; 89(1-2):11-41. DOI: 10.26779/2522-1396.2022.1-2.11