Google search

Мета курсу: поглиблене вивчення сучасної ультразвукової допплерівської діагностики, ознайомлення з останніми світовими досягненнями в галузі ультразвукової діагностики, підвищення рівня та якості діагностики.

Основні розділи курсу

Фізико-технічні основи ультразвукової допплерографії

Дослідження гилок дуги аорти, судин шиї

Допплерівські дослідження артерій основи мозку

Допплерівські дослідження периферичних судин

Дослідження магістральних судин черевної порожнини

Допплерівські дослідження при дифузних та вогнищевих захворюваннях нирок

Допплерівські дослідження в гінекології

Допплерівські дослідження в акушерстві

Основи еходопплерографії. Тканинний допплер

Еходопплерографія при клапанних вадах серця

Види навчальної діяльності 

Теоретична (лекції) – 50%;

Семінари – 40%;

Самостійна підготовка, виконання завдань – 10% 

Організаційні питання З питань реєстрації на цикл, розкладу занять та інших організаційних питань звертатися до куратора циклу - доц. кафедри радіології Глоби Марини Василівни (моб. +38066 724 98 89, прохання писати в Viber або на e-mail: [email protected]). 

Реєстрація на цикл можлива лише при наявності ВСІХ документів 

 1. Оригінал путівки на цикл (якщо путівка бюджетна, обов’язково на путівці поряд з печаткою академії повинна бути печатка лікувального закладу, де ви працюєте);
 2. Копія диплому;
 3. Копія свідоцтва про шлюб (у випадку зміни прізвища);
 4. Роздрукувати та заповнити від руки 3 картки:

а)  картку слухача (заповнити ретельно всі пункти);

б) технологічну картку (розбірливо заповнити 11 пунктів, 12 и 13 не заповнювати; назву установи, де ви працюєте - писати повністю, без абревіатури; ПІБ – друкованими літерами!!!);

в) заяву (згоду) на обробку даних (заповнити та підписати з двох боків і поставити дату початку циклу 07.06.2021).

 1. Для зворотнього зв’язку необхідно вказати контактний номер моб. телефону, ПІБ, відділення нової пошти та її адресу. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Кожен слухач після реєстрації на циклі отримає повідомлення (буде створена вайбер-група, куди надсилатиметься вся інформація та посилання на онлайн-конференції викладачів і час їх проведення). Перехід за будь-яким зі вказаних у листі посилань дозволить встановити на пристрій слухача (смартфон, ноутбук, комп’ютер) безкоштовну версію програми Zoom.

Дана програма дозволяє слухачам бачити і чути викладача та інших слухачів, бачити презентацію чи інші матеріали, запропоновані викладачем, задавати питання голосом або письмово у чаті, брати участь у обговоренні питань теми заняття. 

Дякуємо, що обрали нашу кафедру для навчання!

Будьте здорові та бережіть себе!

Список рекомендованої літератури

 1. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases / European Heart Journal (2011) 32, 2851–2906.
 2. Stuart Hutchison. Principles of Vascular and Intravascular Ultrasound / Philadelphia.- 303 p.
 3. Громов А.,Кубова С. Ультразвуковые артефакты // ВИДАР, Москва, 2007 г., 62 с.
 4. Евдокимов А.Г., Тополянский В.Д. Болезни артерий и вен // Москва «МЕДпресс-информ» - 2012 - 253 с.
 5. Квятковский Е.А., Квятковская Т.А. Ультрасонография и допплерография в диагностике заболеваний почек // Днепропетровск: Новая идеология, 2005. - 318 с.
 6. Клиническая ангиология. / Под ред..академика РАМН А.В. Покровского. 1 том.// - М.: Медицина, 2004. - с. 87-173.
 7. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике./ Руководство для врачей. Под редакцией В.В. Митькова.
 8. Кунцевич Г.И. Ультразвуковые методы исследования ветвей дуги аорты // – Минск.: Аверсев, 2006 - с. 87-173.
 9. Кунцевич Г.И., Бурцева Е.А. Ультразвуковая диагностика. гл. 2 в кн.: Клиническая ангиология./ Под ред.академика РАМН А.В. Покровского. 1 том.// - М.: Медицина, 2004. - с. 87-173.
 10. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э.Ультразвуковая ангиология // 3-е изд., доп. и перер. - М.:Реальное Время, 2007.- С.179-210.
 11. Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией. Ангиология и сосудистая хирургия. 2010, №2 – с.4-46.
 12. Райдинг Э. Эхокардиография. Практическое руководство // М., «МЕДпресс-информ, 2010. – 277 С.
 13. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний./ Руководство для врачей. Под редакцией В.П.Куликова. 2-е издание – М: ООО «Фирма СТРОМ». -2011.- 512 с.
 14. Ультразвуковая допплеровская диагностика в клинике./Под редакцией Ю.М.Никитина и А.И.Труханова. Москва-Иваново. Издательство МИК 2004. с. 115-135, 241-255.
 15. Фейгенбаум Х. Эхокардиография // М., 1995 – 498 с.
 16. Цвибель В., Пеллерито Дж. Ультразвуковое исследование сосудов // 5-е издание, Москва, ВИДАР, с.645.
 17. Шумилина М.В. Комплексная ультразвуковая диагностика патологии периферических сосудов. Учебно-методическое руководство // НЦССХ им.А.Н.Бакулева РАМН.-2007. – 254 с.
 18. ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS Guideline on the Management of Patiеnts With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease/ T.G. Brott, J.L. Halperin, S. Abbara, J.M. Bacharach, J.D. Barr, R.I. Bush, C.U. Cates, M.A. Creager, S.B. Fowler, G. Friday, V.S. Hertzberg, E.B. McIff, W.S. Moore, P.D. Panagos, T.S. Riles, R.H. Rosenwasser, A.J. Taylor // J. Am. Coll. Cardiol., 2011. – Vol.57. – P. e16-e94 doi: 10.1016/j.jacc.2010.11.006