Google search

Адреса проведення: Інститут серця МОЗ України, вул. Братиславська 5а,  кафедра функціональної діагностики

Контактні дані: завуч кафедри доцент Куць Віктор Олександрович, асистент Ліфантьєва Наталія Олександрівна, тел. +380968097640,   [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення курсу

Отримання знань та навичок щодо основних аспектів використання методів амбулаторного моніторування ЕКГ у діагностиці порушень серцевого ритму, провідності та ІХС. Методи амбулаторного моніторування ЕКГ можуть використовувати лікарі функціональної діагностики, кардіологи, терапевти, лікарі загальної практики.

 

Опис курсу, його структура

Курс навчання включає щоденні практичні заняття. Курсанти знайомляться з можливостями різних систем Холтерівського моніторування ЕКГ та моніторингу подій, вивчають алгоритми дослідження, спосіб  формування заключення за даними аналізу порушень ритму серця та провідності, змін сегмента ST і зубця T, оцінювання варіабельності серцевого ритму, тощо. У програму курсу включено також лекції з основних аспектів використання амбулаторного моніторування ЕКГ. Детально висвітлюються особливості діагностики порушень ритму серця та провідності серця, діагностики ІХС, можливості моніторингу ЕКГ для підбору та оцінки ефективності антиаритмічної та антиангінальної терапії.       

Основні розділи:

 1. Технічні аспекти амбулаторного моніторування ЕКГ та нормативні параметри.
 2. Холтерівське моніторування ЕКГ у діагностиці та лікуванні тахі- і брадиаритмій.
 3. Холтерівське моніторування ЕКГ у діагностиці ІХС.
 4. Електрокардіографічний моніторинг подій.

 

Заплановані види активності

 • Лекції та семінарські заняття
 • Практичні заняття
 • Самостійне виконання та інтерпретація даних Холтерівського моніторування ЕКГ

 

Після закінчення курсу слухач отримає:

Практичні навички з Холтерівського моніторування ЕКГ та формування клінічного заключення. Поглиблення теоретичних знань з використання методу Холтерівського моніторування ЕКГ у діагностиці порушень серцевого ритму, провідності та ІХС.

 

Види навчальної діяльності

 • Практична (70%)
 • Теоретична (30%)

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Дабровски А., Дабровски Б., Пиотрович Р. Суточное мониторирование ЭКГ.-М.: Медпрактика, 2000.- 208 с.
 2. Дослідження варіабельності серцевого ритму у кардіологічній практиці: Метод. реком / Бобров В. О. Чубучний В.М., Жарінов О.Й. та співавт. – К: Укрмедпатентінформ, 1999. - 25 с.
 3. Коркушко О.В., Писарук А.В., Шатило В.Б. и др. Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике. Возрастные аспекты. – К., 2002. – 191 с.
 4. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с
 5. Кушаковский М.С. Аритмии сердца, Санкт-Петербург, "Фолиант", 1998 г.
 6. Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. М.: Изд-во Медпрактика, 2008. - 216 с
 7. Холтерівське та фрагментарне моніторування ЕКГ. За редакцією професора Жарінова О.Й., доцента Куця В.О. Навчальний посібник. – К., 2010. – 128 с.
 8. Функціональна діагностика: Підручник для лікарів-інтернів та лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України/за ред. О.Й. Жарінова, Ю.А. Іваніва, В.О. Куця. – Київ: Четверта хвиля, 2018. - 736 с.