Google search

Адреса проведення: Інститут серця МОЗ України, Київ 02166, вул. Братиславська 5а,  кафедра функціональної діагностики

Тривалість навчання: 2 тижні (78 годин)

Контактні дані:  куратор циклу асистент Ліфантьєва Наталія Олександрівна, тел. +380968097640,   [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Мета вивчення курсу

Отримання знань та навичок щодо основних аспектів використання методів амбулаторного моніторування ЕКГ у діагностиці порушень серцевого ритму, провідності, роботи імплантованих пристроїв  та ІХС. Методи амбулаторного моніторування ЕКГ можуть використовувати лікарі функціональної діагностики, кардіологи, терапевти, лікарі загальної практики. 

Опис курсу, його структура

Курс навчання включає щоденні практичні заняття. На ПК слухачів встановлюються програми Холтерівського моніторування ЕКГ. Курсанти знайомляться з можливостями різних систем Холтерівського моніторування ЕКГ та моніторингу подій, вивчають алгоритми дослідження, спосіб  формування заключення за даними аналізу порушень ритму серця та провідності, змін сегмента ST і зубця T, оцінювання варіабельності серцевого ритму, тощо. У програму курсу включено також лекції з основних аспектів використання амбулаторного моніторування ЕКГ. Детально висвітлюються особливості діагностики порушень ритму серця та провідності серця, роботи імплантованих пристроїв, діагностики ІХС, можливості моніторингу ЕКГ для підбору та оцінки ефективності антиаритмічної терапії.    

Основні розділи:

 1. Технічні аспекти амбулаторного моніторування ЕКГ та нормативні параметри.
 2. Холтерівське моніторування ЕКГ у діагностиці та лікуванні тахі- і брадиаритмій.
 3. Холтерівське моніторування ЕКГ у діагностиці ІХС.
 4. Електрокардіографічний моніторинг подій. 

Заплановані види активності

 • Лекції та семінарські заняття
 • Практичні заняття, що включають навчання у малих групах методиці Холтерівського моніторування ЕКГ з використанням холтерівських систем моніторингу ECG pro та DiaCard. Самостійне виконання та інтерпретація даних Холтерівського моніторування ЕКГ, виконання домашніх завдань на своєму персональному ПК з наступною перевіркою  викладачами кафедри. 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Оволодіння практичними навичками роботи з програмами Холтерівського моніторування ЕКГ та формування клінічного заключення.
 • Поглиблення теоретичних знань з діагностики серцевого ритму та провідності.
 • Навички розшифровки холтерівських записів ЕКГ у пацієнтів з імплантованими пристроями.
 • Розуміння щодо можливостей та обмежень використання методики холтерівського моніторування ЕКГ в діагностиці ІХС.
 • Практичні навички роботи з пристроями моніторингу подій.                                           

Види навчальної діяльності

 • Практична (60%)
 • Теоретична (30%)
 • Індивідуальна робота (10%) 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

1.Функціональна діагностика: Підручник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти. 2-е видання, доповнене і перероблене. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О.  – Київ: Четверта хвиля, 2021. - 784 с.

2.Холтерівське та фрагментарне моніторування ЕКГ. За редакцією Жарінова О.Й., Куця В.О. – Київ: Четверта хвиля, 2010. – 128 с.

3.Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с.

 1. Дослідження варіабельності серцевого ритму у кардіологічній практиці: Метод. реком / Бобров В. О. Чубучний В.М., Жарінов О.Й. та співавт. – К: Укрмедпатентінформ, 1999. - 25 с.

5.Crawford MH, Bernstein SJ, Deedwania PC, DiMarco JP, Ferrick KJ, Garson A Jn, Green LA,Greene HL, Silka MJ, Stone PH, Tracy CM. ACC/AHA guidelines for ambulatory electrocardiography: executive summary and recommendations: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography). Circulation. 1999;100:886-893.

 1. Galli, A., Ambrosini, F. & Lombardi, F. Holter monitoring and loop recorders: From research to clinical practice. Arrhythm. Electrophysiol. Rev.2016;5(2), 136–143.
 2. Freund, O. et al.Holter ECG for syncope evaluation in the Internal Medicine Department— Choosing the right patients. J. Clin. Med.2022 Aug 16;11(16):4781.  doi: 10.3390/jcm11164781.
 3. Caspi, I., Freund, O., Biran, R. & Bornstein, G. Holter ECG monitoring for the evaluation of stroke in the internal medicine department. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. Off. J. Natl. Stroke Assoc.2022; 31(12).
 4. Jawad-Ul-Qamar, M. et al.Detection of unknown atrial fibrillation by prolonged ECG monitoring in an all-comer patient cohort and association with clinical and Holter variables. Open Hear.2020; 7(1), 1–6. 
 5. 2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry. Ann Noninvasive Electrocardiol2017 May;22(3):e12447. doi: 10.1111/anec.12447.
 6. 2021 ISHNE/ HRS/ EHRA/ APHRS collaborative statement on mHealth in Arrhythmia Management: Digital Medical Tools for Heart Rhythm Professionals: From the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology/Heart Rhythm Society/European Heart Rhythm Association/Asia Pacific Heart Rhythm Society. Ann Noninvasive Electrocardiol2021 Mar;26(2):e12795.
 7. Alireza Sepehri Shamloo, T Jared Bunch, Yenn-Jiang Lin, Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo, Nikolaos Dagres, Jens Cosedis Nielsen, Risk Assessment in Cardiac Arrhythmias, European Heart Journal, Volume 41, Issue 47, 14 December 2020, Pages 4455–4457, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa808

13. David O Arnar, Georges H Mairesse, Giuseppe Boriani, Hugh Calkins, Ashley Chin, Andrew Coats, Jean-Claude Deharo, Jesper Hastrup Svendsen, Hein Heidbüchel, Rodrigo Isa, Jonathan M Kalman, Deirdre A Lane, Ruan Louw, Gregory Y H Lip, Philippe Maury, Tatjana Potpara, Frederic Sacher, Prashanthan Sanders, Niraj Varma, Laurent Fauchier, ESC Scientific Document Group , EHRA Scientific Documents Committee , Management of asymptomatic arrhythmias: a European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document, endorsed by the Heart Failure Association (HFA), Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA), and Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS), EP Europace, Volume 21, Issue 6, June 2019, Pages 844-845, https://doi.org/10.1093/europace/euz046