Google search

Адреса проведення: вул. М. Пимоненко 10а, 5-й поверх, кафедра ортопедичної стоматології.

Відповідальна особа - завуч кафедри ортопедичної стоматології, доцент Радько В. І.,

Контакти: 044-482-08-51.

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

Мета вивчення курсу:

Підвищення теоретичних знань і практичних умінь та професійних навичок з питань комплексної терапевтичної, хірургічної та ортодонтичної підготовки до протезування, діагностики, планування та комплексного лікування дефектів зубів і зубних рядів сучасними конструкціями зубних протезів, профілактиці помилок та ускладнень.

 

Опис курсу, його структура:

Контингент: лікарі-стоматологи, лікарі стоматологи-ортопеди, які працюють у лікувальних чи спеціалізованих закладах, приватних кабінетах та стоматологічних поліклініках; завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів. Курс складається з 14 окремих розділів, на базі яких розроблений конкретний план циклу, який передбачає: лекційний курс, практичні та семінарські знання.

Основні розділи:

 1. Організація стомато­ло­гічної допомоги населенню
 2. Функціональна ана­­томія зубо-ще­лепної системи
 3. Зуботехнічне матеріа­ло­знавство
 4. Сучасні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної сто­ма­то­логії.
 5. Сучасні методи спеціальної підготовки до ортопедичного лікування ЗЩС: терапевтична, хірургічна, ортодонтична.
 6. Діагностика та допомога при невідкладних станах
 7. Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів  незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 8. Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів та дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів
 9. Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів частковими знімними протезами
 10. Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами
 11. Ортопедичне лі­кува­ння пов­ної втрати зубів 
 12. Особливості комплексного лікування пацієнтів з наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій.
 13. Патологічна стер­тість зубів, її ус­кладення та методи ортопедичного лікування
 14. Помилки і ускладнення на різних етапах лікуванні патології зубо-щелепної системи, методи їх усунення та профілактики.

 

Заплановані види активності:

Навчальний план передбачає проведення 40% занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу, решта 60% занять проводиться за очною формою на базах кафедри ортопедичної стоматології, утому числі екзамен.

 

Після закінчення курсу слухач отримує:

Великий обсяг теоретичних знань та практичних навиків, необхідних лікарю стоматологу-ортопеду для проведення самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань.

Слухачі, які успішно склали залік, отримують посвідчення встановленого зразка та 30 балів за шкалою оцінки різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами (згідно наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009р.).

 

Види навчальної діяльності:

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • самостійна робота (10%)

 

Обовязкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Біда В. І., Дорошенко О. М., Леоненко П. В. та ін. Ортопедична стоматологія: тестові завдання. Навчальний посібник . – Макарів “КЖД Софія”, 2015. – 270 с.
 2. Збірник загальних нормативно- правових положень з ортопедичної стоматології і зубного виробництва / [В. А. Лабунець, С. А. Шнайдер, В. В. Лепський та ін.] За заг.ред. В. О. Лабунця – Одеса-Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2015. – 972 с.
 3. Виробничо- практичний журнал “Збірник нормативно-директивних документів із охорони здоров’я” – Київ. 2012-2017рр.
 4. В. П. Неспрядько, П. В. Куц. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Київ, «Самміт-книга», 2015. – 348 с. УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031  ISBN 978-966-8855-53-5.
 5. Заблоцький Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів: ГалДент, 2006. - 156 с.  ISBN 966-7337-18-9.
 6. Клаудио Какачи, Йорг Нейгебауэр, Андреас Шлегел, Франк Сэйдел Справочник по дентальной имплантологии М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 208 с. ISBN 3-13-143231-4, ISBN 5-98322-503-0.
 7. Dental Implant Prosthetics Carl E. Misch. Elsevier Health Sciences,  2014. - 1008 с.
 8. Fundamentals of Implant Dentistry. Gerard Byrne. John Wiley & Sons, 2014. - 264 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу