Google search

Адреса проведення: вул. Боговутівська, 1, Київська обласна клінічна лікарня, 18 корпус, кафедра патологічної та топографічної анатомії.

Контактні дані: відповідальний за навчально-методичну роботу Світлана Руденко (+38044 483-86-63, [email protected]).

Сторінка кафедри на на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

Мета циклу: поглиблення знань лікарів з питань формулювання діагнозу, сучасних питань прижиттєвої діагностики, значення клініко-патологоанатомічної конференції у формуванні клінічного мислення лікаря та ятрогенної патології.

 

Контингент слухачів: лікарі за фахом «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія».

 

Основні розділи:

 1. Міжнародна класифікація хвороб. Теорія діагнозу. Лікарське свідоцтво про смерть.
 2. Сучасні аспекти прижиттєвої діагностики. Вимоги до заповнення медичної документації та умови зберігання біологічного матеріалу.
 3. Лікувально-контрольна комісія. Клініко-патологоанатомічна конференція.
 4. Ятрогенна патологія.

 

Заплановані види активності

Проблемне навчання в малих групах ("кейси"), навчання на компетентністній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

 

Після завершення циклу слухач отримає:

 • чітке розуміння сучасних підходів до формулювання діагнозу, визначення категорій розбіжностей клінічного та патологоанатомічного діагнозів.
 • обсяг знань достатній для розуміння ролі та функції лікувально-контрольної комісії та клініко-патологоанатомічної конференції;
 • поглиблення практичних навиків щодо формулювання діагнозу та написання лікарського свідоцтва про смерть;
 • отримані знання дадуть лікарю розуміння про можливі лікарські помилки та причини їх виникнення.

 

Види навчальної діяльності 

 • теоретична (35 %)
 • практична (60 %)
 • самостійна робота (5 %).

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Наказ МОЗ України від 29 травня 2013 № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 993/23525.
 2. Наказ МОЗ України від 08 червня 2015 № 325 “Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за № 959/27404.
 3. Наказ МОЗ України від 10 січня 2006 № 1 “Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення”.
 4. Наказ МОЗ від 14 лютого 2012 № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974.
 5. Наказ МОЗ від 21 січня 2016 № 29 “Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2016 р. за № 230/28360.
 6. Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України. Методичні рекомендації / за ред. Діброва В.А., Гичка С. Г., та ін. К., 2017. – 47 с.
 7. Патоморфологія / за ред. Марковського В.Д., Туманського В.О. Національний підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 936 с.
 8. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Справочник. М.: МИА, 2008. – 420 с.
 9. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Справочник / 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ООО «МИА», 2011. – 576 с.
 10. Медведев Ю.А., И. В. Тимофеев И.В. «Основы танатологического анализа. Часть 1. Танатологический анализ для врачебной практики (уч. пособ. для врачей)» / рец. проф. А. В. Щеголев, проф. М. Г. Рыбакова и проф. Г. Б. Ковальский // Библиотека патологоанатома. Науч.-практич. журнал им. Н. Н. Аничкова – СПб.: ГБУЗ «ГПАБ», 2015. –108 с.
 11. Медведев Ю.А, Тимофеев И.В. «Основы танатологического анализа. Часть 2. Клинико-анатомическая и танатогенетическая характеристика основных типов терминальных состояний (механизмов смерти) (уч. пособ. для врачей)» / рец. проф. А. В. Щеголев, проф. М. Г. Рыбакова и проф. Г. Б. Ковальский // Библиотека патологоанатома. Науч.-практич. журнал им. Н. Н. Аничкова. – СПб.: ГБУЗ «ГПАБ», 2015. – Вып. 165. – 72 с.
 12. Основы Обеспечения качества в гистологической лабораторной технике: Руководство / под ред. П. Г. Малькова, Г. А. Франка / РМАПО. – М.,2011. – 108 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу