Google search

Адреса проведення: вул. Боговутівська, 1, Київська обласна клінічна лікарня, 18 корпус, кафедра патологічної та топографічної анатомії.

Контактні дані: відповідальний за навчально-методичну роботу Світлана Руденко (+38044 483-86-63, [email protected]).

Сторінка кафедри на на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

Мета циклу:

поглиблення знань лікарів щодо етіології, патогенезу, сучасних класифікацій і морфологічних проявів при різних онкологічних захворюваннях.
 

Контингент слухачів:

лікарів за фахом «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія».


Основні розділи:

 1. Міжнародна класифікація пухлинних процесів. Система ТNM.
 2. Загальна онкоморфологія. Передпухлинні процеси та захворювання.
 3. Сучасні морфологічні методи ідентифікації пухлинних процесів.
 4. Новоутворення м'яких тканин.
 5. Новоутворення із гемопоетичної та лімфоїдної тканин.
 6. Новоутворення органів дихання.
 7. Новоутворення органів травлення.
 8. Новоутворення органів сечовивідної системи.
 9. Новоутворення чоловічих статевих органів.
 10. Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи.
 11. Новоутворення шкіри.
 12. Новоутворення центральної та периферичної нервових систем.
 13. Новоутворення органів зору та слуху.
 14. Новоутворення кісткової та хрящової тканин.
 15. Наслідки цитостатичної терапії та лікувальний патоморфоз пухлинних процесів.

 

Заплановані види активності:

проблемне навчання в малих групах ("кейси"), навчання на компетентністній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

 

Після завершення циклу слухач отримає:

 • чітке розуміння про організацію та обсяг діагностики онкологічних захворювань; розуміння основ онтогенезу та загальних принципів морфологічної діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень. Особливості сучасних морфологічних досліджень в онкології;
 • обсяг знань з питань морфологічної діагностики онкологічних захворювань, що дозволить проводити первинну морфологічну діагностику онкологічних захворювань при рутинних морфологічних методах дослідження та допоможе орієнтуватись при направленні пацієнта для спеціалізованих досліджень;
 • поглиблення практичних навиків щодо сучасних методів дослідження макроскопічного та мікроскопічного матеріалу.

 

Види навчальної діяльності 

 • теоретична (35 %)
 • практична (55 %)
 • самостійна робота (10 %).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Нагорная В.А., Крячок И.А. Диагностическая имуноцитохимия опухолей. – К.: Морин, 2003. – 156 с.
 2. Зербіно Д.Д., Багрій М.М., Боднар Я.Я., Діброва В.А. Атлас. Патоморфологія. Гістологія. Вінниця: Нова книга, 2016. – 800 с.
 3. Кумар, Аббабс, Астер. Основи потології за Робінсом. Переклад 10-го англійського видання у 2 томах. Том 1. ‒ К.: ВСВ «Медицина», 2019. ‒ 420 с.
 4. Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України: метод. реком. / за ред. Діброва В.А., Гичка С. Г., та ін. – К., 2017. – 47 с.
 5. Патоморфологія. Національний підручник / за ред. Марковського В.Д., Туманського В.О. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 936 с.
 6. Туффаха Муин, Гичка Сергій, Гуски Ганс. Иммуногистохимическая диагностика опухолей. К., 2013. − 224 с.
 7. Туффаха Муин, Гичка Сергей, Гуски Ганс, Кристиансен Глен. Иммуногистохимия в диагностике опухолей. К.: Книга-плюс, 2018. − 335 с.
 8. Нейштадт Є. Л., Ожиганова И. Н. Опухоли яичника. – Санкт-Петербург: Фолиант, 2014. – 352 с.
 9. Руководство для врачей. Опухоли тела и шейки матки. Под редакцией Ю. Ю. Андреевой, Г. А. Франка. М.: Практическая медицина, – 302 с.
 10. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease - V.Kumar, A.K.Abbas, J. Aster - 9-th ed, Elsevier.-2015, Ch 20.- P.897-957, Ch21.- P.958-990.
 11. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumours. - Journal of Thoracic Oncology. Vol. 10, Num. 9, September 2015. – 1243-1257 P.
 12. The Updated Who Classification of Hematological Malignancies. The 2016 revision of the World Health Organization Classification of limphoid neoplasms –  Journal Blood, ‒ 19 May Vol. 127, Num. 20 ‒ 2016 – 2375 - 2390 P.
 13. The Updated Who Classification of Hematological Malignancies. The 2016 revision of the World Health Organization Classification of myeloid neoplasms and acute leukemia –  Journal Blood, ‒ 19 May Vol. 127, Num. 20 ‒ 2016 – 2391 - 2405 P.
 14. World Health Organization Classification of Tumours. World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System. David N. Louis, Niroko Ohgaki. Otmar D. Wiestler, Webster K. Cavenee. ‒  International Agency for Research on Cancer ‒ 2016. – 408 P.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу