Google search

Адреса проведення: вул. М.Пимоненка 10-а, 5-й поверх, кафедра ортопедичної стоматології.

Відповідальна особа - завуч кафедри ортопедичної стоматології, доцент Радько В. І.,

Контакти: 044-482-08-51.


Сторінка кафедри https://nuozu.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii


Мета вивчення курсу:

Підвищення теоретичних знань і практичних умінь та професійних навичок з питань діагностики, планування та комплексного лікування дефектів зубів і зубних рядів сучасними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантати.


Опис курсу, його структура:

Контингент: лікарі-стоматологи-ортопеди, які працюють у лікувальних чи спеціалізованих закладах, приватних кабінетах чи стоматологічних поліклініках; завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів. Курс складається з 9 окремих розділів на базі яких розроблений конкретний навчальний план циклу, який передбачає: лекційний курс, практичні та семінарські заняття.

Основні розділи:

 1. Особливості ана­­томії зубо-ще­лепної системи для планування дентальної імплантації
 2. Обстеження хворого в клініці ортопедичної сто­ма­то­логії, планування та підго­то­в­ка до дентальної імплантації. Ортодонтична підготовка до дентальної імплантації
 3. Історія розвитку дентальної імплантології та основні тенденції в імплантології на сьогодення. Типи імплантатів, сучасні системи для імплантації, їх порівняння. Складові частини імплантатів. Зуботехнічне матеріа­ло­знавство в протезуванні на імплантатах
 4. Покази та протипокази до імплантації. Рівні імплантологічного втручання та протоколи дентальної імплантації
 5. Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів  незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 6. Особливості ведення пацієнтів з дентальною імплантацією, наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій
 7. Особливості виготовлення незнімних, умовнознімних конструкцій зубних протезів за технологією САD/CAM з опорою на імплантати, індивідуальні абатменти з оксиду цирконію
 8. Питання імунопрофілактики
 9. Помилки і ускладнення на різних етапах відновлення дефектів зубних рядів за допомогою дентальної імплантації, методи їх усунення та профілактики.

 

Заплановані види активності:

Навчання проводиться за очною формою навчання на базі кафедри ортопедичної стоматології, у тому числі залік.


Після закінчення курсу слухач отримує:

Великий обсяг теоретичних знань та практичних навиків, необхідних лікарю- стоматологу-ортопеду для проведення самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань. Слухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення встановленого зразка та 15 балів за шкалою оцінки різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами (згідно МОЗ України №484 від 07.07.2009р.)


Види навчальної діяльності:

 • теоретичний курс  (40%)
 • практичний курс  (50%)
 • самостійна робота (10%)


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Біда В.І., Дорошенко О.М., Леоненко П.В. та ін. Ортопедична стоматологія: тестові завдання. Навчальний посібник. – Макарів «КЖД «Софія», 2015. – 270 с.
 2. В. П. Неспрядько, П. В. Куц. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Київ, «Самміт-книга», 2015. – 348 с. УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031  ISBN 978-966-8855-53-5.
 3. Заблоцький Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів: ГалДент, 2006. - 156 с.  ISBN 966-7337-18-9.
 4. Клаудио Какачи, Йорг Нейгебауэр, Андреас Шлегел, Франк Сэйдел Справочник по дентальной имплантологии М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 208 с. ISBN 3-13-143231-4, ISBN 5-98322-503-0.
 5. Dental Implant Prosthetics Carl E. Misch. Elsevier Health Sciences,  2014. - 1008 с.
 6. Fundamentals of Implant Dentistry. Gerard Byrne. John Wiley & Sons, 2014. - 264 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу