Google search

Адреса проведення: вул. Пимоненка, 10-а, перший поверх, кафедра стоматології дитячого віку

Контактні дані: старш. лаб. кафедри Тімуш Альона Анатоліївна (+38044 482 36 74, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta


Мета вивчення курсу

Ознайомлення з основними сучасними досягненнями в галузі фармакотерапії стоматологічних хвороб; удосконалення фахових компетенцій щодо можливостей використання сучасної фармакотерапії при діагностиці та лікуванні  основних стоматологічних захворювань, проведенні первинної та вторинної профілактики уражень твердих тканин зубів, захворювань слизової оболонки порожнини рота та пародонту у дітей.

Мета дистанційного навчання: опанування сучасних систем пошуку інформації в Internet з питань фармакотерапії стоматологічних хвороб у дітей; отримання та зберігання офіційної інформації з веб-сайтів; спілкування в on-line режимі, чат; користування електронною поштою та відеозв’язок; персоналізація даних.


Опис курсу, його структура

Основними завданнями навчання за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання є: розширення можливостей доступу до якісної фахової освіти; зменшення фінансових витрат, що супроводжують післядипломне навчання; урахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей слухачів; підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій і комунікаційних засобів в питаннях фармакотерапії стоматологічних хвороб у дітей. Робота на циклі передбачає проведення 60% занять традиційної очної форми на базах кафедри та, 40% занять – у вигляді заочної частини циклу з використанням технології дистанційного навчання.

Основні розділи:

 1. Сучасні фармакотерапевтичні підходи до стоматологічної профілактики та лікування карієсу
 2. Сучасні фармакотерапевтичні підходи до екзо- та ендогенної профілактики карієсу зубів
 3. Фармакологічні аспекти малоінвазивної терапії карієсу
 4. Фармакотерапія захворювань пародонта
 5. Фармакотерапія гострих та хронічних захворювань СОПР
 6. Місцеве знеболення при лікуванні основних стоматологічних захворювань у дітей.


Заплановані види активності

Підготовка та презентація курсового проекту, навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних ресурсів. 


Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Знання та навички щодо вибору та використання сучасних фармакологічних засобів при діагностиці основних стоматологічних захворювань у дітей.
 • Відповідний обсяг знань щодо можливостей сучасної фармакотерапії при лікуванні основних стоматологічних захворювань, проведенні первинної та вторинної профілактики уражень твердих тканин зубів
 • Поновлення теоретичних знань та навичок в питаннях застосування фармакологічних засобів при лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота та пародонту у дітей.
 • Місцеве знеболення при лікуванні основних стоматологічних захворювань у дітей.
 • Сучасну інформацію про механізм взаємодії лікарських засобів, їх побічної дії та навички з профілактики ускладнень при фармакотерапії стоматологічних хвороб.

 
Види навчальної діяльності 

 • теоретична (29%)
 • практична (51%)
 • презентація курсового проекту (20%)


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Детская стоматология /Ричард Р. Велбери, Монти С. Даггал, под. ред.  Л.П. Кисельниковой . – «ГЭОТАР-Медиа», 2013. –  456 с.
 2. Кариес зубов /Эдвина Кидд; пер. с англ., под ред. В.С. Иванова, Е.В. Ивановой. – «ГЭОТАР-Медиа», 2013. – 192 с.
 3. Парпалей К.А., Савичук Н.О. Возможности эффективного использования метода глубокого фторирования при лечении кариеса временных зубов. //Современная стоматология, 2012. – № 3. – С. 91-94.
 4. Савичук Н.О. Сучасні підходи до профілактики карієсу у дітей //Дента клуб. – 2011. – №8. – С.46-55.
 5. Савичук Н.О. Ефективна протирецидивна терапія хронічних уражень слизової оболонки порожнини рота у дітей // Ліки України. – 2004. - №12. – С.52-56.
 6. Савичук Н.О., Антонова Н.М. Клініка, діагностика та лікування гострого герпесу порожнини рота у дітей \Навчально-метод.посібник. – К.:Поліграф-сервіс, 2012.–110 с
 7. Хамитова Н.Х. Клиника, диагностика и лечение заболеваний пародонта в детском возрасте. – Казань: Медлитература, 2009. – 125 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу