Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ, вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А

Контактні дані куратора:

Доцент кафедри стоматології дитячого віку Корнієнко Л.В.,

тел. 486-32-74, e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta

Мета вивчення курсу:

Поглиблення та удосконалення компетенцій науково-педагогічних працівників  ВМНЗ та закладів післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації щодо принципів та методів викладання найбільш сучасних та актуальних розділів дитячої стоматології з урахуванням нормативно-правових аспектів, стандартів надання стоматологічної допомоги дитячому населенню, заснованих на принципах доказової медицини.

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Програма побудована за принципом створення окремих блоків з основних розділів. Під час тематичного удосконалення буде зроблений акцент на особливостях викладання на сучасному рівні методів діагностики та лікування карієсу, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота з використанням інноваційних технологій та інтерактивних методів.

1.

Нормативно-правове забезпечення системи безперервного професійного розвитку (підвищення рівня підготовки лікарів та інтернів)

2.

Викладання розділів дитячої стоматології  з урахуванням стандартів надання стоматологічної допомоги дитячому населенню.

3.

Підходи до профілактики карієсу зубів, запальних захворювань тканин пародонту та слизової оболонки  порожнини рота у дітей на основі визначення факторів ризику виникнення цих захворювань. Сучасні підходи до викладання.

4.

Неінвазивні методи лікування карієсу зубів у дітей в різні вікові періоди. Сучасні підходи до викладання.

5.

Особливості викладання сучасних методів діагностики захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота у дітей. Сучасні підходи до викладання.

6.

Принципи  лікування запальних захворювань тканин пародонту у дітей з урахуванням сучасних підходів фармакотерапії.  Сучасні підходи до викладання.

7.

Принципи лікування слизової оболонки порожнини рота у дітей з урахуванням сучасних підходів фармакотерапії. Сучасні підходи до викладання.

8.

Викладання розділів дитячої стоматології  з урахуванням доказової медицини.

9.

Інноваційні технології викладання в післядипломній освіті:  проведення тренінгів, кейс-метод, підготовка мультимедійної презентації та інш.

 

Заплановані види активності:

Для виконання даної програми в процесі  навчання передбачено такі види занять: лекції,  практичні заняття, семінари з використанням інноваційних технологій та інтерактивних методів.

Форми контролю: залік по закінченню циклу.

Після закінчення курсу слухач отримає:

Наприкінці циклу слухачі, які пройшли навчання  та склали залік, отримують посвідчення встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

Для виконання програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять як лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google drive
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

Список літератури

 1. Антоненко М. Ю. Вибір алгоритмів індівідуальної гігієни порожнини рота в комплексній профілактиці захворювань пародонту/ М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова // Новини стоматологїї. – 2007.– № 1.– С. 34–40.
 2. Антонова Н.М. Сучасні підходи до етіотропного лікування моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. – Випуск 20. – Книга 2. – С. 191-196.
 3. Антонова Н.М., Савичук Н.О., П'янкова О.В. Особливості клінічного перебігу ГГПР у дітей в залежності від соматичної патології та характеру етіологічного чинника. // Український стоматологічний альманах. – 2010. – №2. – С.62.
 4. Ємельянова Н.Ю. Первинна та вторинна профілактика уражень твердих тканин зубів та тканин пародонта у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу : автореф дис. канд. мед. наук: 14.01.22/ Н.Ю. Ємельянова; Укр. мед. Стомат. акад. МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України. -Х., 2011.-20 c.
 5. Корнієнко Л.В. Фактори ризику стоматологічних захворювань у дітей з хронічними ураженнями печінки / Л.В. Корнієнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17. – Книга 3. – 2008. – С.239-244.
 6. Марченко О.А. Рейтинг значимості окремих факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта у дітей шкільного віку. // Український стоматологічний альманах. – 2010. - №2. – С.96 – 97.
 7. Марченко О.А. Аномалії розвитку присінку та прикусу як фактори ризику формування хронічного катарального гінгівіту у дітей. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2010р. – Випуск 19. – Книга 3.
 8. Марченко О.А. Фактори ризику формування хронічного катарального гінгівіту у дітей // Дентальные технологии. – 2009. - №02-03(41-42). – С.28 – 32.
 9. Мозгова О.М. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування герпетичної інфекції порожнини рота у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22/ О.М. Мозгова; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. -К., 2010.-18 c.
 10. Надюк З. Управління якістю медичної допомоги і її доступність для населення України // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 255-260.
 11. Наказ МОЗ України від 25.06. 2008 р. № 340 «План заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період  до 2010 року»  
 12. Наказ МОЗ України від 11.03.2011 №141,21 Методичні рекомендації "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги".
 13. Наказ МОЗ України від 19.09.2011 №597 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року» 
 14. Наказ МОЗ України від 25.06.2008 № 341 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року».
 15. Наказ МОЗ України від 31.03.2008  № 166 «Концепція управління якістю медичної допомоги в галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010 р.»
 16. Олійник О.Є., П’янкова О.В., Савичук Н.О. Особливості клінічного перебігу хронічної рецидивуючої герпетичної інфекції порожнини рота у дітей. // Современная педиатрия. – 2010. – №1(29). – С.150-153.
 17. Олійник О.Є., Савичук Н.О. Фактори формування, рецидивування та прогресування рецидивуючого герпесу порожнини рота в дітей. // Здоров’я України – XXI сторіччя (педіатрія).-2010. - № 2. – 4 с. С.406-412
 18. П. А. Леус Реализация массовых программ профилактики кариеса зубов и болезней пародонта с использованием научных факторов доказательной медицины и стоматологии/ П. А. Леус//Вісник стоматології.-№ 3.- 2010.- с. 91-96
 19. Парпалей К.А., Савичук Н.О., Корниенко Л.В., Власенко А.Н., Бондаренко Л.В., Тимохина В.А., Стасюк Н.В., Поддубная Л.Е., Хованская М.А. Особенности стоматологического статуса и рекомендации по его корреккции у детей с заболеваниями крови. // Современная стоматология. – 2010. – №3. – С.93-95.
 20. Порівняльна оцінка різних способів фторпрофілактики карієсу зубів/ А.П. Левицький, Г. М. Варава, Т. Ю. Самохіна [та ін.] // Вісн. стоматології. – 2005. – № 2. – С. 95–97.
 21. Посібник для Розробників Клінічних Рекомендацій/Медичних Стандартів (Скорочений Варіант).- Олена Новічкова, Грета Росс, Алла Степаненко.- Батискаф, Аванпост - Прим, Київ.-2007.-71 с.
 22. Савичук Н.О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (частина 1) //Современная стоматология. – 2011. – №2(56). С. – 58-61.
 23. Савичук Н.О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (частина 2) //Современная стоматология. – 2011. – № 3(57). – С. 87-91.
 24. Савичук Н.О. Місцевий імунітет слизової оболонки порожнини рота і фактори ризику формування та прогресування стоматологічних захворювань //Дента клуб. – – №6(6). – С.41-46.
 25. Савичук Н.О. Ранжування основних ризиків формування стоматологічних захворювань у дітей з хронічними захворюваннями верхнього відділу травного каналу / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська, О.В. Пьянкова, Н.І. Надточій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17. – Книга 2. – 2008. – С. 345-350.
 26. Савичук Н.О. Сучасний стан етіологічної ролі герпес вірусів у формуванні гострих форм уражень слизової оболонки порожнини рота / Н.О. Савичук, Н.М. Антонова // Дентальные технологии. – 2008. – №  1. – С. 12-13.
 27. Савичук Н.О. Сучасні підходи до профілактики карієсу у дітей //Дента клуб. – 2011. –№8(8). – С.46-55.
 28. Савичук Н.О. Вивчення властивостей ротової рідини з використанням тест-системи “GC Saliva-Check” у дітей з вадами слуху та порівняння їх з показниками здорових дітей / Н.О. Савичук, Н.Я. Поляник // Эскулап Дантист. – 2008. – № 3. – С. 38-43.
 29. Савичук Н.О. Результати дослідження стану біохімічних показників ротової рідини та мікроскопії зубної бляшки у дітей з вадами слуху / Н.О. Савичук, Н.Я. Поляник // Дентальные технологии. – 2008. – № 3. – С.36-39.
 30. Савичук Н.О. Стоматологічне здоров'я дітей, методологічні підходи та критерії оцінки / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська // Современная стоматология. 2008. – № 1. – С. 94-99.
 31. Хоменко Л.А. Новые возможности объективной оценки гигиенического состояния полости рта/Л.А. Хоменко, Е.И. Остапко, Ю.А. Шинчуковская// Современная стоматология.- №2.-2011.-С.78-82
 32. Ярошенко О.Г. Лікування та профілактика захворювань твердих тканин зубів у дітей раннього віку з генетично обумовленою патологією сполучної тканини : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / О.Г. Ярошенко; Харківський нац. мед. ун-т МОЗ України, Ін-т стомат. АМН України. -О., 2010.-19 c.

Електронні ресурси

 1. Наказ  МОЗ та АМН України №102/18 від 19 лютого 2009р.
  "Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша)"
  .
 2. Наказ МОЗ та АМН України №798/75 від 03 листопада 2009 р. "Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга)"