Google search

Протягом останніх п’яти років кафедрою офтальмології запроваджено проведення нового трансдисциплінарного циклу тематичного удосконалення з елементами Wet Lab – «Глаукома». Цикл призначений для підготовки завідуючих та ординаторів офтальмологічних відділень, лікарів-офтальмологів кабінетів поліклінік та медико-санітарних частин, дитячих офтальмологів, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

Мета циклу – удосконалення теоретичних знань та практичних навичок з діагностики, терапевтичного, лазерного та хірургічного лікування хворих на глаукому, підвищення мікрохірургічної кваліфікації мікрохірургів, вивчення світових алгоритмів діагностики та новітніх раціональних засобів лікування хворих на глаукому.

Слухачі циклу мають змогу не тільки ознайомитися з останніми досягненнями сучасності в офтальмології, новими поглядами на патогенез глаукомного процесу, а й опанувати новітні методи субклінічної діагностики та принципи лікування різних форм глаукоми.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Глаукома» використані клінічні бази кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика – Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», консультативна поліклініка Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» та мікрохірургічні кімнати фірми «Алкон», завдяки чому забезпечена можливість самостійного опанування слухачами циклу провідних клінічних та інструментальних методів діагностики глаукоми.

На практичних заняттях створені умови для засвоєння слухачами прийомів ранньої діагностики та диференційної діагностики ускладнених форм глаукоми та типів глаукоми, які рідко зустрічаються. Будуть вивчатися принципи вибору консервативної гіпотензивної терапії, групи патогенетично направленого антиглаукомного засобу, можливі побічні дії препаратів та шляхи їх профілактики. Провідне місце в програмі циклу відведено навчанню слухачів підходам до патогенетично спрямованого лазерного лікування глаукоми. Значна увага приділена вивченню сучасних показань до проведення хірургічного втручання при глаукомі та особливостей вибору методу мікрохірургічної операції при відкритокутовій та закритокутовій глаукомі, шляхам профілактики можливих ускладнень.

В кінці циклу проводиться іспит з виставленням диференційної оцінки.

Слухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення відповідного зразка.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу