Google search

Цикл тематичного удосконалення «ВІТРЕО-РЕТИНАЛЬНА ХІРУРГІЯ» призначений для підготовки завідуючих та ординаторів офтальмологічних відділень, лікарів-офтальмологів та лікарів-дитячих офтальмологів, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше, ніж 3 роки.

Мета циклу – удосконалення теоретичних знань та практичних навичок з діагностики та хірургічного лікування хворих із захворюваннями сітківки та скловидного тіла, підвищення мікрохірургічної кваліфікації офтальмохірургів, вивчення засобів світових алгоритмів діагностики та новітніх методів лікування хворих з патологією сітківки та скловидного тіла.

Слухачі циклу будуть ознайомлені з останніми досягненнями сучасної вітрео-ретинальної хірургії, новими поглядами на патогенез захворювань сітківки та склистого тіла, новітніми методами діагностики та підходами до лікування різної вітрео-ретинальної патології.

Навчальною базою для проведення занять на циклі ТУ «ВІТРЕО-РЕТИНАЛЬНА ХІРУРГІЯ» будуть використані клінічні бази кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л.Шупика (Київська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», консультативна поліклініка Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» та тренінгові кімнати фірми «Alcon», завдяки чому забезпечена можливість самостійного опанування методів діагностики та лікування вітрео-ретинальної патології.

На практичних заняттях створені умови для опанування таких необхідних навиків, як бінокулярна офтальмоскопія, інтерпретація оптичної когерентної томографії та флюоресцентної ангіографії сітківки, застосування цих вмінь для ранньої діагностики вітрео-ретинальної патології, засвоєння слухачами циклу прийомів передопераційної анестезії, інтравітреального введення лікувальних препаратів, техніки задньої вітректомії, екстрасклерального пломбування, видалення внутрішньоочних сторонніх тіл та дислокованих фрагментів кришталика, вивчення сучасних показань до проведення хірургічних втручань при патології сітківки та склистого тіла, підготовка хворих до малоінвазивних  мікрохірургічних вітреоретинальних та комбінованих втручань, особливості післяопераційного перебігу та шляхів усунення можливих ускладнень.

Слухачі будуть ознайомлені з сучасними стратегіями лікування різних форм макулодистрофій, питаннями сучасної уяви про патогенез первинного відшарування сітківки, ангіоматозів сітківки, діабетичних вітрео-ретинальних проявів, запальних процесів в задньому відрізку ока, ретинопатії недоношених, новими принципами консервативної терапії та патогенетично направленого хірургічного лікування із сучасними показаннями до проведення хірургічного втручання при різних видах вітрео-ретинальної патології.

Також слухачі циклу ТУ «ВІТРЕО-РЕТИНАЛЬНА ХІРУРГІЯ» будуть ознайомлені з мікрохірургічним інструментарієм, інтраопераційними барвниками, видами мікрохірургічних втручань та можливими їх інтраопераційними, ранніми та пізніми післяопераційними ускадненнями, принципами побудови ретинальних карт, особливостями застосування в хірургії газових та силіконових тампонад, тощо. Окремо в межах циклу ТУ розглядаються питання застозування анти-ФРЕС терапії, вітрео-ретинальні аспекти катарактальної хірургії та травматичних пошкоджень заднього відрізку очного яблука.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу