Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ,вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А 

Контактні дані куратора

Доцент кафедри стоматології дитячого віку, к.мед. н. Єрмакова Л.Г.

тел. 0444823674, e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta 

Мета вивчення курсу:

Мета вивчення курсу: поглиблення та удосконалення компетенцій (знань та вмінь) стосовно застосування при лікуванні ускладненого карієсу сучасних принципів та методів з використанням новітніх інструментів, приладів, медичних засобів і матеріалів, заснованих на принципах доказової медицини.

Розрахований на підвищення кваліфікації головних лікарів дитячих стоматологічних поліклінік, завідувачів дитячих стоматологічних відділень, лікарів, які працюють за фахом «Дитяча стоматологія» та «Стоматологія». 

Опис курсу, його структура (основні розділи):

Курс включає три основі розділи: використання сучасних технологій при ендодонтичному лікуванні кореневих каналів тимчасових зубів на різних етапах розвитку; використання сучасних технологій при ендодонтичному лікуванні кореневих каналів постійних зубів в залежності від сформованості кореня; сучасні кореневі пломбувальні матеріали та техніки обтурації кореневих каналів зубів у дітей.

Заплановані види активності:

Для виконання даної програми передбачено проведення лекцій, практичних занять, семінарів, що включають також і самостійну роботу слухачів. Для виявлення рівня знань, вмінь і навичок слухачів, після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль знань, а наприкінці циклу – іспит (залік).

Після закінчення курсу:

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

 • теоретична (31%)
 • практична (49%)
 • презентація курсового проекту (20%) 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси 

 1. Детская стоматология /Ричард Р. Велбери, Монти С. Даггал. под. ред. | Л.П. Кисельниковой . «ГЭОТАР-Медиа». 2013. 426 с.
 2. Казакова Р.В. Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей. Навчальний посібник /Казакова Р.В.. Ковальов Є.В.. Мотуляк Л.П. |та їн.|. - Львів: ГалДент. 2009. - 79 с.
 3. Ламли Ф, Практическая клиническая зндодонтия / Филип Ламли, Ник Адамс, Филлип Томсон; пер. с англ.; под общ. ред. проф. Й.М. Макеевой. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 125С.
 4. Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология: Национальное руководство /В.К.Леонтьев. Л.П. Кисельникова. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2010.-810 с.
 5. Макеева Й.М. Современнье методы механической и медикаментозной обработки корневых каналов зубов: методические рекомендации Й.М. Макесва. Н.С. Жохова. И.В,Акимова. Л.Ю. Туркина. - М., 2006. - 32 с.
 6. Мамедова Л.А. Современные технологии зндододонтического лечения /Л.А. Мамедова. В.Н. Олесова. | Н.Новгород: Изд-во ПГИМЛ. 2002. 56с.
 7. Николишин А.К, Современная ондодонтия практического врача. Полтава. 2003. 208 с.
 8. Парпалей К.А.. Шарапа Ю.В.. Тимохина В.О.. Стасюк Н.В.. Піддубна Л.Ю. Застосування препаратів кальцію для збереження здоров’я пульпи //Ендодонтист. - 2010. - №1.-С.11-15.
 9. Справочник по детской стоматологии /под ред. А.Камерона, Р.Уидмера. - 2-е изд., испр.и перераб. - М.: МЕДпресс-информ. 2010. - 392 с.
 10. Стоматология детей и подростков /под ред. Ральфа Е. МакДональда, Дейвида Р. Ейвери.- М. Медицинское информационноє агенство, 2003. -- 766 с.
 11. Терапевтическая стоматология детского возраста под, ред. Л.А. Хоменко, Л.П. Кисельникова. - К: Книга-Плює, 2013. - 564 с.
 12. Хоменко Л.А. Практическая зндодонтия: инструменты, материалы и методы /Л.А.Хоменко, Н.В. Биденко | К: Книга плюс. 2005. 205 с.
 13. Бир Р.. Бауманн М.Л.. Кисльбаса М. Иллюстрированньй справочник по зндодонтологии:Пер. с нем, под ред. К.Л. Волкова. / М.: МЕДпресс-информ. 2006. -- 240 с.
 14. Деньга О.В., Гавриленко М.А. Особенности зндодонтического лечения зубов у детейраннего возраста. - 2006, -- 64 с.
 15. Жданов Е.В., Маневич Р.Т.. Глухова В.М. Эндодонтическое лечение временных зубов. Обзор методов лечения //Стоматология детского возраста и профилактика. - 2005. - № 3-4. С.51-56
 16. Иллюстрированньй справочник по эндодонтологии /Рудольф Беер. Михазль А. Бауман,Андрей М, Киельбаса: пер. с нем.: под рел. Г..Волкова. | М.: МЕДпресс-информ. 2006. -- 240 с.
 17. Кисельникова Л.П., Гончарова С.В., Кочеткова О.Л. Методы лечения пульпита временных зубов // Институт стоматологии, - 2002. - №4. - С. 28-29.
 18. Парпалей Е.А. Современные подходы к ондодонтическому лечению временных зубов // Дентальные технологии. - 2003, - №10.- С. 10-15.
 19. Стош В.И.. Рабинович С.А. Общее обезболивание и седация в детской стоматологии: Руководство для врачей. - М.: ГООТАР-Мелиа, 2007. – 184с.2007. - 184 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу