Google search

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я

Контактні дані: ст. викл. Ярослав Першегуба (+38044 205 49 98, k_р[email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Формування основ теоретичної та практичної підготовки лікарів загальної практики-сімейних лікарів задля ефективного виконання оновлених функцій (професійних обов'язків) в умовах розбудови системи громадського здоров'я в Україні

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, розвитком науки та навчальної дисципліни "Громадське здоров'я" на сучасному етапі; формуванням політики громадського здоров'я в Україні, його нормативно-правовою базою; основними оперативними функціями громадського здоров'я. Визначення ролі лікарів загальної практики сімейних лікарів у реалізації завдань збереження здоров’я населення та їх можливостей під час роботи у міжсекторальних групах та об’єднаннях, підвищення професійної ефективності.

Основні розділи:

 1. Розвиток громадського здоров'я в Україні. Засади та принципи формування системи громадського здоров'я, його нормативно-правова база
 2. Основні оперативні функції громадського здоров'я
 3. Концепція здоров’я населення: чинники, що його зумовлюють, основні показники та методи оцінки
 4. Екологічне здоров'я. Оцінка екологічних ризиків і управління ними
 5. Організація епіднагляду і контролю за інфекційними захворюваннями
 6. Фактори ризику і профілактика основних неінфекційних захворювань
 7. Взаємодія громадського здоров'я та сімейної медицини. Роль первинної ланки в забезпеченні громадського здоров'я
 8. Роль фахівців первинної ланки у протидії викликам під час надзвичайних ситуацій
 9. Основи статистики в галузі охорони здоров'я. Електронна охорона здоров'я
 10. Основи менеджменту в громадському здоров'ї

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація курсового проекту. Навчання реалізується на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу  

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння процесу розбудови та стратегічних напрямів розвитку системи громадського здоров’я в Україні;
 • Відповідний обсяг знань у сфері громадського здоров'я, що надасть можливість ефективного виконання оновлених функцій (професійних обов'язків) в умовах розбудови системи громадського здоров'я в Україні;
 • Поглиблення практичних навичок щодо здійснення епідеміологічних досліджень у сфері інфекційних та неінфекційних захворювань, екологічного здоров’я, визначення провідних факторів ризику;
 • Нові знання щодо взаємодії громадського здоров'я та сімейної медицини. Роль первинної ланки в забезпеченні громадського здоров'я

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (30%)
 • практична (40%)
 • презентація курсового проекту (20%)
 • індивідуальна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 560 с.: іл.
2. ВООЗ. Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Режим доступу до ресурсу: http://www.euro.who.int.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. – «Про схвалення концепції розвитку системи громадського здоров'я». Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80
4. Pencheon, David; Guest, Charles; Melzer, David; Gray, JA Muir. Pencheon, David, ed. Oxford Handbook of Public Health Practice. Oxford University Press. OCLC 663666786. - 2015.
5. Edited by Rogers Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, and Chorh Chuan Tan. Oxford Textbook of Global Public Health. OxfordUniversity Press. Published: 26 April 2015. - 1854 Pages

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу