Google search

Адреса проведення: м. Київ, вул. Дорогожицька 9, кафедра судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контактні дані:  Гуріна Оксана Олексіївна, доцент кафедри судової медицини, к.мед.н., [email protected]

Сторінка кафедри: на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

ПРОГРАМА ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТРАНСПОРТНОЇ ТРАВМИ»

Мета даного циклу:

Поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань судово-медичної експертизи у випадках транспортних травм з метою забезпечення сучасного рівня і високої якості проведення судово-медичних експертиз.Опис циклу, його структура:

Набуття нових теоретичних знань про механізм утворення ушкоджень у випадках різних видів транспортних травм, що виникають від дії новітніх транспортних засобів на сучасному етапі, морфологічні особливості ушкоджень, які утворюються у потерпілих від контакту з транспортними засобами сучасних вітчизняних та іноземних моделей, можливості проведення диференційної діагностики різних форм ушкоджень, що утворюються за умов транспортних подій з іншими видами травми; вдосконалення професійних вмінь та навиків  в аспекті обґрунтованого методологічного підходу щодо дослідження, опису та оцінки даних, отриманих при проведенні судово-медичної експертизи.

Основні розділи:

 • Розлад здоров'я і смерть внаслідок ушкоджень, які утворюються за умов різних видів транспортної травми;
 • Можливості диференційної діагностики ушкоджень, які утворюються при автомобільній, мотоциклетній, авіаційній, промисловій та сільськогосподарській травмі, а також-за умов дії рейкового транспорту;
 • Особливості проведення судово-медичної експертизи потерпілих, осіб, які звинувачуються, та інших осіб у випадках різних видів транспортних травм;
 • Особливості проведення судово-медичної експертизи трупа у випадках різних видів транспортних травм, а також при проведенні диференційної діагностики ушкоджень, що виникають з іншими видами травми;
 • Особливості та оцінка медико-криміналістичних методів дослідження у випадках різних видів транспортних травм;
 • Особливості проведення судово-медичної експертизи за матеріалами слідчих та судових справ, кримінальних проваджень.

Заплановані види активності:

Формами навчального процесу є проведення лекційних,семінарських та практичних занять, самостійна робота слухачів циклу. Навчання базується на компетентністній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

Форми контролю: семінари і заліки по окремим розділам та заключний іспит по закінченню циклу.

Після закінчення циклу слухач отримує:

 • сучасні теоретичні знання про біомеханізм, морфологічні аспекти ізольованих та поєднаних ушкоджень, які утворюються за умов транспортних травм;
 • набуває та вдосконалює вміння застосовувати науково обґрунтовані методики при вирішенні практичних завдань судово-медичної експертизи різних видів транспортних травм;
 • володіння логічними формами при обґрунтуванні підсумків проведених судово-медичних експертиз;
 • володіння засобами сучасних інформаційних технологій при систематизації та узагальненні отриманих результатів проведених судово-медичних експертиз у випадках різних видів транспортних травм.

Види навчальної діяльності:

 • теоретична-30%
 • практична-50%
 • самостійна робота-20%


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Бойко С.О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Навчальний посібник. Ужгород. СМП «Інвазор». – 2003. – 228 с.
 2. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета. /(В.Н. Крюков, Б.А. Саркисян, В.З. Янковский, Новоселов В.П.) - Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2011. – 522 с.
 3. Калмыков К.Н. Судебно-медицинская экспертиза авиационной травмы. - Л.: изд-во ВМА, 1976. - 41с.
 4. Клевно В.А. Морфология и механика разрушения рёбер.- Барнаул, 1993. - 300с.
 5. Клюев А.В., Артемов В.И. Руководство по медицинскому расследованию авиационных происшествий. М., Изд. «Воздушный транспорт», 1986. – 102 с.
 6. Кононенко В.И., Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза при мотопроисшествиях. - М.: ЦОЛИУВ, 1984. - 24с.
 7. Коршаков И.К. Автомобиль и пешеход: анализ механизма наезда, - м.: Транспорт, 1986. - І42с.
 8. Крюков В.Н. Механика и морфология переломов. 41.: Медицина, 1986. - 160с.
 9. Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов. - М.: Фолиум, 1995. - 232с.
 10. Кузнецов Л.Е. Переломи таза у детей. -М.: Фолиум, 1994, - І92с.
 11. Матышев А.А. Распознавание основных видов автомобильной травмы. - Л.: Медицина. 1969. - І28с.
 12. Медико-криминалистическая идентификация: Настольная книга судебно-медицинского эксперта (под. общ. ред. В.В. Томилина). М.: Норма-Инфра - М., 2000, - 472 с.
 13. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство для врачей (под ред. А.А. Матышева). - Л.: Медицина, 1989. - 264с.
 14. Пашинян Т.А., Тучик Е.С. Судебно-медицинская экспертиза при крупномасштабных катастрофах. - Москва, 1994. - 136с.
 15. Попов В.Л. Черепно-мозговая травма. Судебно-медицинские ас­пекты. -Л.: Медицина, 1986. -240с.
 16. Поркшеян О.Х. Судебно-медицинская экспертиза при железно­дорожных происшествиях. М.: Медицина, 1965. - 151с.
 17. Правила медичного розслідування авіаційних пригод /Андрее­ва В.Л., Бережний В.1., Бурчинський В.Г., Климчук О.С./. - Київ, 1996. - 124с.
 18. Соловьева И.П. Судебно-медицинская экспертиза в случаях смертельных повреждений электропоездами, электровозами. Учебное пособие для курсантов ГИДУЛА. - Л.: Изд-во ЛенГИДУВа, 1960. - 21с.
 19. Соседко Ю.И. Диагностика основных видов травматического воздействия при травме органов живота тупыми предметами. Ижевск, «Экспертиза», 2001 . – 239 с.
 20. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. - Ж.: Медицина, 1958. - 235с.
 21. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Судебно-медицинские аспекты травматологии. - М.: Фолиум, 1994. - 192с.
 22. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Руководство по судебно-медицинской экспертизе трупа. - М.: РМАПО, 1997. -264с.
 23. Тагаев Н.Н. Судебная медицина. Учебно-практическое пособие. Харьков. Издательский дом «ФАКТОР», 2012. – 1296 с.
 24. Тучик Е.С., Суханов С.Г., Кузин С.И. Организация работы судебно-медицинской службы при чрезвычайных ситуаций на Европейском Севере. М, Изд. «Спутник». – 2008. – 160 с.
 25. Тяжелые мотоциклетные травмы /В.Ф. Трубников, Г.П. Истомин, Н.Н. Тагаев/. -X., Изд. "Основа" при "Харьковском университете, 1993. - 192с.
 26. Филипчук О.В., Гуров О.М. Судово-медична криміналістика. Підручник / Харків: «Діса Плюс», 2013. – 640 с.
 27. Филипчук О.В., Шевчук М.М. Посібник з судово-медичної криміналістики. / Львів» Добра справа», 2011 – 566 с.
 28. Филипчук О.В., Мішалов В.Д. Петрошак О.Ю. Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні. Методичні рекомендації – Київ, 2012. –20 с.
 29. Хохлов В.В. Судебная медицина. Руководство. Издание 3-е, переработанное. Смоленск, 2010. – 992 с.
 30. Шадымов А.Б., Новоселов А.С. Судебно-медицинская експертиза травмы при столкновениях автомобіля (устанолвение водителя и пассажира переднего сидения). Монография. – Барнаул, 2014. – 191 с.
 31. Якунин С.А. Эпидемологические особенности автомобильного транспорта в России и за рубежом. Москва, 2007. – 223 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу