Google search

Адреса проведення: вул. Братиславська, 5а, ДУ «Інститут серця МОЗ України», 5 поверх, кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Контактні дані: завуч Ященко Н.О. (+38044 291-55-25, [email protected])

Сторінка кафедри на на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

Мета вивчення курсу

Ознайомлення з останніми досягненнями в галузі медикаментозної терапії, інтервенційного та хірургічного лікування венозних тромбозів та тромбоемболії легеневої артерії, удосконалення знань, умінь і навичок сучасних методів діагностики та лікування.

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з останніми досягненнями в галузі медикаментозної терапії та немедикаментозної терапії венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії, удосконалення знань, умінь та навичок із сучасних методів діагностики та лікування даної патології.

Основні розділи:

 1. Патогенез та клініка венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії.
 2. Методичні та організаційні аспекти діагностики венозних тромбозів і ТЕЛА.
 3. Хірургічне та медикаментозне лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії.

Заплановані види активності  

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація клінічних випадків, навчання в практичних умовах клінічних відділень та операційних з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння сучасних методів діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії;
 • Відповідний обсяг знань у сфері охорони здоров'я, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати необхідні рішення;
 • Поглиблення практичних навичок з ведення хворих з венозними тромбозами і тромбемболією легеневої артерії;
 • Удосконалення практичних знань та застосування сучасних методів діагностики та лікування ТЕЛА.

 

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (30%)
 • практична (55%)
 • презентація клінічних випадків (5%)
 • індивідуальна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и хирургическое лечение: монография / Б. М. Тодуров, М. Д. Глагола, В. Б. Демянчук. – Киев: Четверта хвиля, 2018. – 128 с. 
 2. ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Respiratory Society (ERS) / S. Konstantinides, A. Torbicki, G. Agnelli [et al.] European heart journal. – 2014. - № 283.