Google search

Адреса проведення: Навчання проводиться на базі закладів охорони здоров’я.

Контактні дані: Савицька Наталія Олегівна (Viber: +38 (067) 467-93-99; e-mail: [email protected]).)

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з організації та проведення медичних оглядів та експертиз працюючих, що передбачені законодавством України (відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246)

Опис курсу, його структура

Курс спрямовано на теоретичну та практичну підготовку лікарів-спеціалістів, які входять до складу комісій медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, на роботах, що потребують професійного добору.

Курс розраховано на наступних спеціалістів: лікар з авіаційної медицини, лікар з гігієни праці, лікар з функціональної діагностики, лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар судновий, лікар-акушер-гінеколог, лікар-алерголог, лікар-гематолог, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-епідеміолог, лікар-інфекціоніст, лікар-нарколог, лікар-невропатолог, лікар-онколог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-профпатолог, лікар-психіатр, лікар-психофізіолог, лікар-рентгенолог, лікар-статистик, лікар-стоматолог (терапевт), лікар-терапевт, лікар-уролог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург.

Навчальний курс складається з частин: заочної (теоретичної підготовки) та очної (практичної підготовки).


Основні розділи:

 • Т1. Умови праці, як фактор шкідливого впливу на здоров’я працівників
 • Т2. Медичні огляди, як захід забезпечення вторинної профілактики професійної та виробничо-зумовленої патології працюючих
 • Т3. Медичні огляди осіб, які працюють в шкідливих та небезпечних умовах
 • Т4. Спеціальні медичні експертизи осіб, які працюють в шкідливих та небезпечних умовах (психіатрична, наркологічна, психофізіологічна)
 • Т5. Медичні огляди працівників, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних захворювань
 • Т6. Медичні огляди і експертизи працівників окремих професій, виробництв і організацій
 • Т7. Теми загального професійного спрямування («Питання імунопрофілактики»)

Заплановані види активності

 • Теоретична підготовка (дистанційне навчання).
 • Семінарські заняття (дистанційне навчання).
 • Практичні заняття (очне навчання)


Після закінчення курсу слухач:

 • Засвоює загальні теоретичні знання та практичні вміння й навички з питань проведення медичних оглядів працівників, що працюють в шкідливих та небезпечних умовах виробничого середовища і трудового процесу.
 • Поглиблює спеціальні теоретичні знання та практичні вміння й навички з питань визначення факторів ризику, скринінгу, діагностики, профілактики, медико-соціальної експертизи виробничо-зумовленої та професійної патології (відповідно до лікарської спеціальності слухача).


Види навчальної діяльності 

 • Теоретичне навчання (50 %)
 • Практичне навчання (50 %)


Обов’язкова література, електронні ресурси

 1. Гігієна праці : Підручник / За ред.: Ю. І. Кундієва, О. П. Яворовського, А.М. Шевченко [та ін.]. Київ: Медицина, 2012. 904 с.
 2. Професійні хвороби: Національний підручник / За ред.: В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. К.: Медицина, 2017. 536 с.
 3. Current diagnosis and treatment: Occupational and environmental medicine. 6th Ed. Eds..: LaDou J., Harrison R. J. McGraw Hill, 2021. 864 p. URL: http://surl.li/dzzex
 4. Hunter`s diseases of occupations. 10th Ed. Eds: P. Baxter, T.-Ch. Aw, A. Cockcroft, P. Durrington, J. M. Harrington. CRC Press, 2010. 1324 p. URL: http://surl.li/dzyrl
 5. ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 5th Ed. 2015. URL: https://www.iloencyclopaedia.org
 6. ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). URL: http://surl.li/dzzzw
 7. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases. Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Ed:. Sh. Niu, C. Colosio, M. Carugno, A. Adisesh. 2022. URL: http://surl.li/dzylz
 8. Koh D., Aw T.-Ch. Textbook of occupational medicine practice. 4th Ed. WSPC, 2017. 956 p. URL: http://surl.li/dzysr
 9. Early detection of occupational diseases. 1988. 272 с. URL: http://surl.li/dzypb 

Оновлено: 01.11.2023