Google search

(1 тиждень, очний)

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії , дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології.

Термін проведення  06.02-13.02.2023.

Контактні дані: професор  Ошлянська Олена Анатолоіївна 

(+0673986490 , +38044 236 21 91, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.


Мета вивчення курсу

поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки лікарів з питань сучасної діагностики та лікування гострих алергічних станів у дітей, а також засвоєння ними необхідних практичних навичок. 

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, науковими досягненнями,

нормативно-правовою базою та навчальними методиками дисципліни “Гострі алергічні стани в практиці дитячого лікаря» на сучасному етапі.

Програма передбачає відпрацювання методик надання невідкладної допомоги при гострих алергічних станах, клініко-анамнестичні особливості окремих нозологічних форм алергічних захворювань у дітей.

Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.  

Основні розділи:

 1. Анафілаксія та анафілактичний шок у дітей
 2. Гостра кропив’янка, ангіоневротичний набряк у дітей
 3. Обструктивний синдром дихальних шляхів у дітей
 4. Гострі алергічні ураження шкіри у дітей
 5. Токсикодермії у дітей
 6. Медикаментозна алергія у дітей
 7. Інсектна алергія 

Перелік практичних навичок.

1Лікування небажаних подій на тлі специфічної алерговакцинації

2.Призначити годування дитині молодшого віку з алергічним захворюванням

3.Невідкладна терапія приступу бронхіальної астми у дитини в залежності від важкості стану

4.Надати невідкладну допомогу при гострій дихальній недостатності

5.Надати невідкладну допомогу при анафілактичному шоку

6.Надати невідкладну допомогу при бронхообструктивному синдромі

7.Надати невідкладну допомогу при гострому стенозивному ларинготрахеїті та алергічному ангіонабряку 

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Види навчальної діяльності 

- теоретична (30%)

- практична (60%)

- індивідуальна робота (10%). 

Після закінчення курсу слухач отримає:

-  Чітке розуміння сучасних можливостей діагностики та лікування гострих алергічних захворювань у дітей.

- Відповідний обсяг знань надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки лікаря – педіатра, сімейного лікаря та лікарів різних спеціальностей педіатричного профілю (дитячих алергологів, імунологів, інфекціоністів, отоларингологів, дерматологів) та приймати необхідні фахові рішення;

-  Поглиблення практичних навичок щодо здійснення діагностичних процедур та досліджень у сфері алергічних захворювань у дітей, невідкладної допомоги та лікувальної тактики при гострих алергічних станах у дітей, визначення шляхів безперервного супроводу хворого та провідних факторів ризику;

-  Удосконалення практичних навичок з фахової комунікації, у тому числі в кризових ситуаціях, профілактики професійного вигорання.


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси 

 1. Актуальні питання алергологіїв практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Киiв: Заславский А.Ю., 2016. - 322 с.
 2. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навч.метод. посіб./Л.І.Чернишова, Ф.І.Лапій, А.П.Волоха. – К.: ВСВ «Медицина», 2018.- 304 с.
 3. Козыро И. А., Батян Г. М., Сукало А. В. Неотложные состояния в детской аллергологии: учебно-методическое пособие: Минск БГМУ 2015, 27 с.
 1. Ляхович Р. М. Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстреної догоспітальної та ранньої госпітальної медичної допомоги. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015, №1, с. 87-91.
 2. Протоколи з наданняекстренної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (Basic Life Support - BLS) -"Перший на місці події" : навчальний посібник / Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. Г.Г. Рощіна. - Київ : Юстон, 2018.- 119 с.
 3. Рекомендації EAACI/GA2LEN/ EDT/WAO щодо визначення, класифікації, діагностики та лікування кропив'янки (перегляд та редакція 2017 р.)// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2018.- №3. - С. 39-50.
 1. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с крапивницей. /Материалы XVIII Конгресса педиатров России.- Москва, 2015. – 14 с. Allergic Rhinitis and Impact of Asthma (ARIA) – 2008, 2010, 2016.
 1. Bacharier L.B., Boner A.,Carlsen K-N et al. Diagnosis and Management of Asthma in childhood- A PRACTAL consensus report. //Allergy, 2008.- №34: 5-34.
 1. International Consensus Conferense on Atopic Dermatitis 11 (ICCAD 11): clinical update and current treatment strategies.//Britich Journal of Dermatology, 2003: 148 (Suppl.63) :3-10.
 1. Muraro A., Roberts G., Worm M. et al. Food allergy and Anaphylaxis Guedlines. EAACI/ A.Muraro  // Allergy. – 2014. –  V.69. –P.1026-1045.
 1. Robison, R. G. Food allergy / R. G. Robison, J. A. Pongracic // Allergy Asthma Proceedings. – 2012. - № 3, Vol. 33. – P. 77-79. 
 1. Wollenberg A. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 1 JEADV 2018, 32, 657-682.

 

Допоміжна література

 1. Кулага В.В., Романенко І.М. Алергічні захворювання шкіри. - К.: Здоров'я, - 256 с.
 2. Охотнікова О.М., Яковлева Н.Ю. Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів IY рівня акредитації та лікарів –інтернів. Київ.- 2010.- 88 с.
 1. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines / [Text] // Pediatr. Allergy Immunol. – 2010. - № 21 (Suppl. 21). – Р. 1–125. 

Інформаційні ресурси

 1. Наказ МОЗ України від 08.10. 2013 № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»: [Електронний документ].- Режим доступу: http: //www.moz.gov.ua.
 1. Наказ МОЗ України від 16. 09. 2014 № 551 «Про порядок проведення профілактичних щепленьв Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»: [Електронний документ].- Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.
 2. Протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах // Наказ МОЗ України № 437 від 31. 08. 2004: - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 3. Уніфікований клінічний протокол про надання спеціалізованої і високо- спеціалізованої медичної допомоги дітям з бронхіальною астмою.: Наказ МОЗ України № 868 від 8. 10. 2013. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 4. Адаптована клінічна настанова з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. 2013. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 5. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»: Наказ МОЗ України від 30 грудня 2015 року № 916.- Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 6. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги. Атопічний дерматит»: Наказ МОЗ України від 04. 07. 2016 р. № 670 - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 7. Global Initiative for asthma (GINA, 2015-2017-2018) // www. ginasthma. org
 8. OLFUS study supports safety, efficacy of DBV's Viaskin Peanut patch in children with peanut allergy, http://www.dbv­technologies.com.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу