Google search

Ареса проведення: кафедра патологічної анатомії та судової медицини НУОЗ імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратор  –  Мішалов В.Д. - професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ імені П. Л. Шупика

Мета вивчення курсу: Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань                                                                                  з особливостей судово-медичної оцінки ушкоджень від вогнестрільних снарядів та вибухових пристроїв, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура. Навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Судово-медичні особливості ушкоджень від дії  вогнестрільних снарядів та вибухових пристроїв» призначена для підвищення кваліфікації лікарів судово-медичних експертів, лікарів судово-медичних експертів криміналістів, лікарів судово-медичних експертів-гістологів.

Тривалість циклу – 2 тижні (78 години – 2,6 кредити ЄТКС). Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд патоморфологічних змін в  ушкодженнях, які виникають при дії різних видів вогнестрільної зброї та вибухових пристроїв, особливості судової балістики і судово-медичної  експертизи трупів та потерпілих живих осіб. Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних  лікарям судово-медичним експертам, лікарям судово-медичним експертам криміналістам, лікарям судово-медичним експертам гістологам для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить 9 розділів. За додатковою програмою – розділ  «Питання імунопрофілактики». Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за дистанційною чи очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (співвідношення аудиторно-дистанційних годин 60/40%) з використання технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу.  Для виконання даної програми передбачено такі види занять: лекції, семінари. Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення передбачено підсумковий іспит (2 години), який складається з тестування.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.

Види навчальної діяльності. лекції, семінари, підсумковий іспит (залік).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу