Search

 
 

Наказом Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 01.12.2022 № 673-к призначено на посади:

 - завідувача відділу інтернатури – к. мед. н. доцента ВЕРНЕР Ольгу Михайлівну;

 - завідувача відділу підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку – к. н. з держ. упр. доцента КОШОВУ Світлану Петрівну;

 - завідувача відділу аспірантури, докторантури, магістратури та навчально-методичної роботи з вищої освіти – к. юрид. н. доцента СЕРЬОГІНУ Наталію Олексіївну.