Google search

 
 

Наказом Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 01.12.2022 № 672-к покладено виконання обов’язків до проведення виборів за конкурсом завідувачів:

 - кафедри ортопедії і травматології на д. мед. н. професора АНКІНА Миколу Львовича;

 - кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології на д. мед. н. професора ОХОТНІКОВУ Олену Миколаївну;

 - кафедри мікробіології та вірусології на д. мед. н. професора ДЗЮБЛИК Ірину Володимирівну;  

 - кафедри фармації на к. фарм. н. доцента ГУЛЬПУ Вадима Серафимовича;

 - кафедри філософії та іноземних мов на д. філос. н. професора ПУСТОВІТ Світлану Віталіївну;          

 - кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації на к. мед. н. доцента НАЗАР Оксану Василівну;

 - кафедри дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології на д. мед. н. професора БІЛЯЄВА Андрія Вікторовича; 

 - кафедри патологічної анатомії та судової медицини на д. мед. н. ДЯДИК Олену Олександрівну.