Search

 
 

Шановні колеги! Відповідно до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які будуть проводитися у 2022 р.», 10.11.2022 р. відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Правові, організаційні та економічні засади програм реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності».

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» (3 грудня 2020 р. № 1053 – ІХ) виникла необхідність в обговоренні шляхів впровадження основних засад даного нормативного акту в практичну охорону здоров’я. Гострота проблем реабілітації посилюється також негативними наслідками військових дій, пов’язаних з вторгненням в Україну окупаційних військ Російської Федерації.

Зазначена проблема для свого вирішення потребує мультидисциплінарних підходів, тому програма конференції буде побудована також на таких принципах.

Передбачається участь кафедр медичних університетів, дотичних до проблеми, та відповідних інституцій інших відомств.

Основні наукові напрями конференції:

 • Організаційне забезпечення впровадження окремих норм Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»
 • Фінансове забезпечення реалізації різних форм реабілітації
 • Мультидисциплінарний підхід до організації процесу реабілітації
 • Логістика процесу медичної реабілітації
 • Кадрове забезпечення різних видів медичної реабілітації
 • Ресурсне забезпечення діяльності реабілітаційних закладів та підрозділів
 • Специфіка реабілітації учасників бойових дій
 • Особливості організації реабілітації серед внутрішньо переміщених осіб та осіб постізоляційного відновлення
 • Наслідки та можливі шляхи подолання посттравматичного стресового розладу
 • Досвід зарубіжних країн щодо розвитку медичної реабілітації
 • Методи психологічної реабілітації дітей
 • Соціально-психологічна реабілітація мирного населення, яке перебувало на окупованих територіях

Пропонуються наступні форми участі в конференції:

 • Усна доповідь
 • Публікація тез

Робочі мови конференції:

 • українська
 • англійська

Для участі в конференції та своєчасного формування програми конференції необхідно до 1 жовтня 2022 року надіслати заявку на участь в конференції, назву доповіді та текст тез.

З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції звертатись за телефоном  (044) 206-71-19; (044) 205-49-90;  e-mail:  [email protected], професор Михальчук Василь Миколайович;  [email protected], професор Гойда Ніна Григорівна.

Вимоги до оформлення тез:

 • Роботи друкованих матеріалів конференції, направлені для участі в конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання
 • Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну
 • Обсяг матеріалів для друку – до 3 стор.
 • Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: верхнє і нижнє 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см
 • Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал

Структура друкованої роботи наступна:

Назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, повна назва установи, вступ, основна частина, висновки.

В кінці друкованої роботи необхідно подати авторську довідку: пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання доповідача, його поштову адресу, контактний телефон, E-mail

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції! 

Оргкомітет