Search

 
 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас долучитися до ІV Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Трансформація системи публічного управління в умовах воєнного часу» 03.06.2022 року об 11.00.

Cеред спікерів виступлять:

Зоряна Гбур,

доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

тема виступу: Роль НАТО в безпеці Європи

Світлана Кошова

кандидат наук з державного управління,  доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

тема виступу: Співпраця України з країнами ЄС: космічна галузь

Оксана Пархоменко-Куцевіл,

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

тема виступу: Основні етапи кадрового аудиту органів державної влади в умовах воєнного часу

Вхід на Конференцію за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFhMTBkODEtYmQ4Mi00MWZjLTk5YTQtNTkwOWViZjQ5OTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22367e7418-82a8-4253-9402-bb8ffe1153e1%22%2c%22Oid%22%3a%22ea191b68-3979-46b6-a56f-9b09ead2cf8a%22%7d

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу