Google search

 
 

Згідно з Наказом МОЗ України від 28.02.2022 № 388 «Щодо забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я» на період дії воєнного стану на території України  встановлено:

1) для забезпечення реєстрації народження дитини в  органах реєстрації  актів  цивільного  стану, закладам охорони здоров'я та фізичним особам - підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «акушерство та гінекологія» та надають медичну допомогу при пологах: 

  • формування медичних висновків про народження відповідно до Порядку ведення реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 р. за № 952/35235 не здійснюється; 
  • для всіх випадків в яких згідно з Порядком реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 29 березня 2006 р. № 179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 р. за № 427/12301  формується медичний висновок про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, забезпечити видачу медичного свідоцтва про народження виписаного відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 р. № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1150/13024; 

  2) у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, рецепти на зазначені лікарські можуть виписуватися в паперовій формі відповідно до  Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р.  № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062 (далі – Правила). 

Відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється відповідно до виду предʼявленого рецепту. При відпуску лікарського закладу, який підлягає реімбурсації, за паперовим рецептом аптечний заклад обліковує його у паперовій формі та включає до зведеного звіту, який подається до Національної служби здоровʼя України 1-го та 14-го числа кожного місяця. 

Рецепти на лікарські засоби, які мають право виписувати лікарі, які надають первинну медичну допомогу, в тому числі лікарські засоби, які підлягають реімбурсації,  виписуються зазначеними лікарями незалежно від обрання/не обрання у встановленому порядку відповідного лікаря пацієнтом (його законним представником). 

Під час застосування спеціального порядку виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та їх відпуску, передбаченого цим наказом, положення Правил та  Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р.  № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062, щодо виписування рецептів виключно в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я стосовно лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, - не застосовуються; 

  3) у разі відсутності технічної можливості виписування електронних направлень, електронні направлення можуть виписуватися в паперовій формі. Під час застосування спеціального порядку виписування направлень, передбаченого цим наказом,  вимоги Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р.  № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 р. за № 235/34518, щодо електронних направлень - не застосовуються; 

  4) у разі відсутності технічної можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я, медичні записи можуть робитися на паперових формах первинно-облікової документації. Під час застосування спеціального порядку ведення первинно-облікової документації, передбаченого цим наказом, вимоги щодо ведення медичних записів, передбачені Порядком ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р.  № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 р. за № 236/34519,  - не застосовуються. 

Медичні працівники вносять зазначені медичні записи до Реєстру після появи відповідної технічної можливості в системі: 

  • відразу після появи технічної можливості у випадку її відсутності 24 години і менше поспіль; 
  • впродовж 2 робочих днів після появи технічної можливості у випадку її відсутності понад 24 години і менш як 48 годин поспіль; 
  • за можливості та якщо це не перешкоджатиме наданню медичної або реабілітаційної допомоги пацієнтам після появи технічної можливості у випадку її відсутності 48 годин і більше поспіль. 

  5) у разі відсутності технічної можливості здійснення електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстрація суб’єктів господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я згідно з Порядком ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 р. № 2243 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 р.  за № 1632/37254, - не здійснюється.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 59% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також