Google search

 
 

Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Асоціація дитячих оториноларингологів України запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині».

Захід відбудеться 15—16 жовтня 2021 року.

Адреса: Буковинський державний медичний університет, місто Чернівці,

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11.

До участі запрошуються: лікарі-педіатри;  лікарі-пульмонологи та алергологи дитячі, лікарі-інфекціоністи дитячі,  отоларингологи та дитячі отоларингологи,  сімейні лікарі,  спеціалісти суміжних спеціальностей, які цікавляться проблемами діагностики та лікування респіраторних хвороб у дитячому віці.

Конференція «Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині» проводиться згідно галузевого Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій (НМФ) (пункт 335) та відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку визначеного наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 дає право отримати 10 (десять) балів безперервного професійного розвитку.

Наукова програма конференції передбачає:

панельні доповіді і дискусії з відомими міжнародними експертами і провідними вченими і фахівцями України, а також Грузії, Польші, Молдови та інших країн-учасниць, на теми, присвячені сучасним мультидисциплінарним підходам до діагностики та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей; принципам доцільної та обґрунтованої антибіотикотерапії в педіатрії; досвіду та рекомендаціям щодо ведення хворих на COVID-19 дітей на амбулаторному і госпітальному етапах; міжнародним настановам щодо профілактики респіраторних захворювань у дитячому віці.

Розбирання клінічних випадків і сучасних світових рекомендацій.

Діалоги з професіоналами (можливість задати питання спікерам).

Майстер-класи та симуляційні сценарії для учасників конференції за різним фаховим спрямуванням.

Переваги:

актуальні та сучасні знання і міжнародний досвід, безперервний професійний розвиток, сертифікат 10 балів безперервного професійного розвитку лікаря, живе спілкування і обмін досвідом,  участь у майстер-класах та симуляційних сценаріях,  можливість публікації у збірнику тез доповідей конференції.


Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Під час конференції працюватиме виставка фармацевтичних препаратів та медичної техніки.

Термін прийому тез для публікації – до 30 червня 2021 року.

Матеріали повинні бути надіслані не пізніше зазначеного терміну!

Вимоги до оформлення заявок  та тез доповідей:  тези доповідей повинні бути представлені в електронному варіанті українською, російською або англійською мовою,  обсягом не більше 2 сторінок друкованого тексту, в редакторі Microsoft Office Word 97–2003. Назва файлів повинна включати прізвище першого автора англійською мовою, наприклад: Petrov.doc. Поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. Параметри форматування: шрифт Times New Roman 12 пт, стиль «звичайний», без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал одинарний, без переносів. Текст не повинен містити рисунків, формул і посилань на літературу. Перший рядок – назва роботи великими літерами; другий рядок – прізвище та ініціали автора/авторів; третій рядок – повна назва організації, місто, країна; перший, другий рядки – виділення тексту напівжирним; перший, другий, третій  рядки – вирівнювання тексту по центру. Далі подається текст тез. Тези повинні включати наступні розділи: «Мета», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Публікація тез доповідей платна – 50 гривень за одну сторінку.

Тези надсилати за адресою  [email protected].

Електронна форма реєстрації учасників

З питань бронювання проживання та оплати номерів звертатись

тел. +38 (067) 247 82 07;

тел./факс: +38 (044) 244-91-83

e-mail: [email protected] 

    Оцініть матеріал

    Актуальність матеріалу: 49% - 4 Голосів
    Корисність матеріалу: 49.25% - 4 Голосів
    Доступність матеріалу: 48.75% - 4 Голосів

    Загальна оцінка матеріалу