Search

 
 

Шановні колеги! Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу «Про затвердження Положення про інтернатуру».

Прийняття проєкту наказу Міністерства охорони України «Про затвердження Положення про інтернатуру» дозволить врегулювати питання проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на базах стажування лікарів (провізорів)- інтернів та закладах вищої та післядипломної освіти у відповідність з чинним законодавством та затвердити новий принцип проходження інтернатури.

З проєктом Положення про інтернатуру можна ознайомитись за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-polozhennja--pro-internaturu

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.83% - 6 Голосів
Корисність матеріалу: 58.67% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 55.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу