Google search

 
 

З 09.01.2020 по 15.05.2020 рр. на кафедрі щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика відбудеться цикл спеціалізації за фахом «Хірургічна стоматологія».

Цикл спеціалізації лікарів за фахом «Хірургічна стоматологія» є одною із форм безперервної післядипломної освіти лікарів.

Основною метою циклу спеціалізації очної форми навчання за фахом «Хірургічна стоматологія» є підготовка лікаря до роботи в лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я на посадах, які передбачені типовими номенклатурними табелями та освітньо-кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста. На цикл спеціалізації за фахом «Хірургічна стоматологія» зараховуються лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей стоматологічного профілю і змінюють спеціальність.

Програма передбачає вивчення 35 основних курсів, які необхідні лікарю-хірургу-стоматологу для його професійної діяльності з базовим, етапним та заключним контролем. До суміжних дисциплін: оперативна хірургія та топографічна анатомія, клінічна фармакологія. До додаткових програм включені курси: радіаційна медицина, особливо небезпечні хвороби, туберкульоз, організація екстреної медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях, гуманітарні аспекти діяльності лікаря, військово-медична підготовка, проблеми СНІДу та вірусних гепатитів, протидія насильству в сім'ї, питання імунопрофілактики.

Після закінчення циклу проводиться атестація на визначення знань та вмінь лікаря, що включає в себе:

  • оцінку знань та вмінь володіння практичними навичками;
  • контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестовими програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
  • заключний іспит – співбесіда.

Слухачам, які успішно склали іспит, видається сертифікат лікаря-спеціаліста встановленого зразка.

Читайте також