Google search

 
 Понеділок 25.10

 • На кафедрі акушерства, гінекології та медицини плода розпочинається цикл ТУ«Комплексна оцінка стану плода», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі вірусології розпочинається цикл ТУ«Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів», який триватиме до 09 грудня 2019 р.
 • На кафедрі гастроентерології, дієтології та ендоскопії розпочинається виїзний цикл ТУ«Основні питання гастроентерології та дієтології», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології розпочинається цикл ТУ«Медико-психологічна та психотерапевтична домомога  при посттравматичних стресових розладах», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі кардіології розпочинається очно-заочний з елементами дистанційного навчання цикл ТУ«Захворювання серцево-судинної системи у вагітних», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини розпочинається цикл ТУ«Терапія мистецтвом» (Секція спортивної медицини), який триватиме до 09 грудня 2019 р.
 • На кафедрі нейрохірургії розпочинається цикл ТУ«Особливості інтенсивної терапії та анестезіології в неврології та нейрохірургії», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі нейрохірургії розпочинається цикл ТУ«Мікронейрохірургія», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі фармацевтичної технології і біофармації для лікарів розпочинається виїзний цикл ТУ«Сучасні  питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів», який триватиме до 09 грудня 2019 р.
 • На кафедрі сімейної медицини розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі організації і економіки фармації для провізорів-організаторів, що підтверджують звання провізор-спеціаліст розпочинається Стажування зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (цикл, що проводиться на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 24 грудня 2019 р.
 • На кафедрі неврології № 1 розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Сімейні лікарі), які триватиму до 05 грудня 2019 р.
 • На кафедрі неврології та рефлексотерапії розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Сімейні лікарі), які триватиму до 05 грудня 2019 р.
 • На кафедрі патологічної та топографічної анатомії розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Ортопедія та травматологія), які триватиму до 29 листопада 2019 р.

Вівторок 26.11

 • На кафедрі кардіології розпочинається цикл ТУ«Сучасні методи допплерографії екстра - та інтракраніальних судин» (початковий курс), який триватиме до 10 грудня 2019 р.
 • На кафедрі комбустіології та пластичної хірургії розпочинається цикл ТУ«Сучасні методи хірургічного лікування наслідків опіків»,  який триватиме до 26 грудня 2019 р.
 • На кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини розпочинається цикл ТУ«Медична реабілітація в клінічній практиці», який триватиме до 26 грудня 2019 р.
 • На кафедрі онкології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Онкохірургія», який триватиме до 26 грудня 2019 р.

 

Середа 27.11                            

 • На кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології розпочинається цикл ТУ «Ультразвукова асистенція в анестезії» (Секція анестезіології), який триватиме до 03 грудня 2019 р.
 • На кафедрі інфекційних хвороб розпочинається цикл ТУ«Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ/СНІД», який триватиме до 11 грудня 2019 р.
 • На кафедрі кардіохірургії рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій розпочинається цикл ТУ«Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі медичної статистики розпочинається виїзний цикл ТУ«Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я населення», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі неврології № 2 розпочинається цикл ТУ«Ураження нервової системи при патології внутрішніх органів», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології №2 розпочинається цикл ТУ«Актуальні питання патології опорно-рухового апарату», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі офтальмології розпочинається цикл ТУ«Глаукома», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Акушерство та гінекологія», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Дитяча гінекологія», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі офтальмології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Офтальмологія», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі офтальмології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Дитяча офтальмологія», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі офтальмології розпочинається Стажування з офтальмології для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст, який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Педіатрія), які триватиму до 10 грудня 2019 р.
 • На кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Педіатрія), які триватиму до 29 листопада 2019 р.
 • На кафедрі неонатології розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Акушери-гінекологи), які триватиму до 29 листопада 2019 р.

 

Четвер 28.11

 • Науково-практична конференція «Сучасна дерматовенерологія в розробках молодих науковців». Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/416850215769277/
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль лабораторних досліджень в сучасній кардіохірургії та кардіології». Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/599903080748734/
 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа». Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/2335801706744395/
 • Науково-практична конференція з дистанційного навчання «Міжнародні та вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги» (у режимі відео-конференції) м. Київ – Харків – Полтава – Суми. Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/696615840741104/
 • На кафедрі громадського здоров’я розпочинається очно-заочний з елементами дистанційного навчання цикл ТУ«Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі громадського здоров’я розпочинається виїзний цикл ТУ«Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу», який триватиме до 27 грудня 2019 р.
 • На кафедрі загальної та невідкладної хірургії розпочинається цикл ТУ«Амбулаторно-поліклінічна хірургія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі медичної лабораторної генетики для лікарів терапевтичного профілю розпочинається виїзний цикл ТУ«Генетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики мультифакторальної патології», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології розпочинається цикл ТУ«Психотерапія в практиці лікаря-психіатра», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі стоматології розпочинається цикл ТУ«Актуальні питання стоматології», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі терапевтичної стоматології розпочинається цикл ТУ«Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі терапевтичної стоматології розпочинається цикл ТУ«Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень» (цикл, що проводиться на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі урології для терапевтів та сімейних лікарів розпочинається цикл ТУ«Актуальні питання сексопатології та андрології», який триватиме до12 грудня 2019 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається очно-заочний з елементами дистанційного навчання цикл ТУ«Сучасна алопластична та лапароскопічна хірургія гриж живота», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі гематології та трансфузіології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Трансфузіологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі громадського здоров`я розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Комунальна гігієна», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі ендокринології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Ендокринологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі загальної та невідкладної хірургії розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Хірургія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі клінічної лабораторної діагностики розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі неврології та рефлексотерапії розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Неврологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі неонатології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Неонатологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Психотерапія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі стоматології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Стоматологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі терапевтичної стоматології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі урології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Урологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Хірургія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Проктологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі щелепно-лицевої хірургії розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Хірургічна стоматологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі щелепно-лицевої хірургії розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Стоматологія», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі клінічної лабораторної діагностики для лікарів-лаборантів , що підтверджують звання лікар-спеціаліст розпочинається Стажування зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі педіатрії № 2 розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Медицини невідкладних станів, випуск 2019 р.), які триватиму до 03 грудня 2019 р.

 

П’ятниця 29.11

 • На кафедрі мікробіології , епідеміології та інфекційного контролю для мікробіологів розпочинається цикл ТУ«Основи інфекційного контролю», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії розпочинається очно-заочний з елементами дистанційного цикл ТУ«Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії розпочинається цикл ТУ«Вроджені, спадкові, орфанні захворювання нирок у дітей», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії розпочинається цикл ТУ«Методи замісної ниркової терапії», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі ортодонтії розпочинається цикл ТУ«Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології № 1 розпочинається цикл ТУ«Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології розпочинається цикл ТУ«Промислова фармація» (цикл, що проводиться на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 30 грудня 2019 р.
 • На кафедрі стоматології дитячого віку розпочинається цикл ТУ«Сучасна фармакотерапія cтоматологічних захворювань у дітей», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі торакальної хірургії та пульмонології розпочинається виїзний цикл ТУ«Актуальні питання пульмонології», який триватиме до 31 грудня 2019 р.
 • На кафедрі хірургії серця  та магістральних судин розпочинається ПАЦ зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин», який триватиме до 31 грудня 2019 р.


Читайте також