Google search

 
 

В Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика регулярно проводяться 1,5 місячні цикли спеціалізації та тематичного удосконалення (0,5 місяця) для спеціалістів з фаховою передвищою медичною освітою.

Мета циклу спеціалізації — післядипломна освіта осіб з фаховою передвищою медичною освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа», без вимог до стажу роботи в стоматологічних установах відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «сестра медична зі стоматології» (згідно наказу МОЗ України №117 від 29.03.2002, випуск 78 «Охорона здоров’я» із змінами, внесеними згідно наказів МОЗ №131-0 від 18.06.2003 та №277 від 25.05.2007) та «Посадової інструкції медичної сестри зі стоматології».

Цикл спеціалізації (СП) проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУОЗ України імені П.Л. Шупика з урахуванням вимог Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабміну від 14.07.2021 № 725, наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1751 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.07.1993 № 166», зареєстрованого в Мін’юсті 09.11.2021 за № 1467/37089, наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію», зареєстрованого в Мін'юсті 17.08.2021 за № 1081/36703 (із змінами та доповненнями), наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Мін'юсті 25.03.2019 за № 293/33264 (із змінами та доповненнями), наказу МОЗ України від 25.11.2022 № 2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» та інших нормативних документів, що регламентують підготовку фахівців галузі знань «Охорона здоров'я» на післядипломному етапі.  

Під час навчання спеціалісти з фаховою передвищою медичною освітою отримують інформацію та оволодівають навичками практичної роботи в лікувальних закладах стоматологічного профілю. Розглядаються будова зубо- щелепної системи; питання профілактики основних стоматологічних захворювань; клінічні прояви та сучасні методи лікування карієсу та його ускладнень; захворювань тканин пародонту та слизової оболонки ротової порожнини. Особливо важливими є питання інфекційного контролю, знання нормативних документів, виконання стандартних заходів профілактики інфекцій та щодо уникнення професійних ризиків при наданні стоматологічних послуг. На семінарських та практичних заняттях вивчаються питання по використанню засобів індивідуального захисту медичних працівників, способи очищення, дезінфекції та стерилізації стоматологічних інструментів; правила ведення відповідної документації. 

Після закінчення циклу спеціалізації за фахом «Стоматологія» молодший спеціаліст з медичною освітою отримує свідоцтво про проходження перепідготовки встановленого зразка (у відповідності до наказу МОЗ України № 2016 від 10.11.2022 р.) за спеціальністю «Медична сестра зі стоматології».

В червні 2024 року відбувся випуск фахівців з фаховою передвищою медичною освітою за спеціальністю «Медична сестра зі стоматології»

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 63.83% - 6 Голосів
Корисність матеріалу: 66.67% - 6 Голосів
Доступність матеріалу: 66.67% - 6 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також