Google search

 
 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття  посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що є відокремленим підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, затверджений рішенням вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 17.01.2024 (протокол № 1).

Найменування закладу: відокремлений підрозділ «Клініка репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (скорочена назва – Клініка репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика). 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: проспект Володимира Івасюка, 16, м. Київ, 04210. 

Основні напрями діяльності: Клініка репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснює свою діяльність на підставі 

Положення про відокремлений підрозділ «Клініка репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика»

Структура Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Термін подання документів: з 19.02.2024 до 04.03.2024 

Документи претендентів приймаються за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 (1 поверх, каб. № 6-7, у робочі дні з 09:00 до 17:30, у п’ятницю з 9.00 до 16.00), відділ кадрів НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 205-48-15, e-mail: [email protected] 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 

Вимоги до претендента:

- вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування» або 1501 «Державне управління» або 22 «Охорона здоров'я», або 08 «Право», або 05 «Соціальні та поведінкові науки», або 03 «Гуманітарні науки». У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 «Право» або 05 «Соціальні та поведінкові науки» або 03 «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління» (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров'я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління».

- стаж роботи на керівних посадах - 5 років;

- науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план розвитку (реформування) Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;  

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Умови оплати праці директора Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад директора Клініки репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення». 

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 07 березня 2024 року;

 - засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 14 березня 2024 року. 

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 (1 поверх, каб. № 32).

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також