Google search

 
 
 1. Створення Галузевої̈ ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я у серпні 2023 року

За ініціативи НУОЗ України імені П. Л. Шупика у серпні 2023 року проведено спільне засідання зацікавлених сторін, а саме:

 • Національна академія медичних наук України (далі – НАМН України) (від підприємств (роботодавців) в галузі охорони здоров’я та самоврядної організації в медичній науці);
 • ГС «Українська федерація професійних медичних об’єднань» (від професійних медичних об’єднань);
 • НУОЗ України імені П.Л. Шупика (від ЗВО в медичній сфері).

   На засіданні обговорено питання та ухвалене рішення щодо створення Галузевої̈ ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я (далі - Галузева рада)

Галузеву раду створено з метою розроблення 180 професійних стандартів у сфері охорони здоров’я, заявки на розроблення яких подано Міністерством охорони здоров’я України та УФПМО.

Відповідно до вимог законодавства зі створення професійних стандартів до складу  Галузевої ради запрошено уповноважених  представників:

 • підприємств (роботодавців) відповідної галузі;
 • репрезентативних на національному чи галузевому рівні об’єднань професійних спілок та об’єднань організацій роботодавців;
 • громадських об’єднань, основною метою діяльності яких, відповідно до статуту, є захист професійних інтересів, їх асоціацій;
 • органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;
 • наукових установ, в тому числі НАМН України;
 • закладів освіти різних рівнів тощо.

На засіданні  також затверджено Положення про Галузеву раду (3 арк.), Схеми організації взаємодії, 3 арк. 

 1. Проведено 12.09.2023 установче Засідання Галузевої Ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я у змішаному форматі

Порядок денний включав:

1) Обрання заступників Голови та секретаря  Галузевої Ради, які склали Президію ГР: 

Голова – Вдовиченко Юрій Петрович, чл-кор НАМНУ, д.мед.н., професор

Секретар – Ткаченко Вікторія Іванівна, д.мед.н., професор

Заступниками голови наступних членів ГР:

1    Дубров Сергій Олександрович – Перший заступник Міністра охорони здоров’я

2.   Коваль Вікторія Миколаївна - представник від профспілок

3    Симоненко Володимир Євгенович - представник від роботодавців

4    Січкориз Орест Євгенович - представник ЗВО

5    Яремчук Світлана Едуардівна - представник УФПМО

6     Шкробанець Ігор Дмитрович - представник НАМН України 

2) Виступ Голови Галузевої Ради щодо нормативної бази та поданих заявок на розроблення професійних стандартів та основні напрямки роботи Галузевої Ради (доповідач - голова Галузевої Ради, чл-кор НАМНУ, проф. Вдовиченко Ю.П.)

3) Прийняття нових учасників Галузевої Ради (доповідач - голова Галузевої Ради, чл-кор НАМНУ, проф. Вдовиченко Ю.П.)

4) Організація роботи Галузевої Ради до кінця 2023 року (доповідач - голова Галузевої Ради, чл-кор НАМНУ, проф. Вдовиченко Ю.П.) – затверджено план та завдання роботи ГР на період до січня 2024 р 

 1. Розіслано листи щодо запрошення взяти участь у роботі робочих груп з розроблення профстандартів представників:
 • Представники підприємств (роботодавців) відповідної галузі
 • Представники репрезентативних на національному чи галузевому рівні об’єднань професійних спілок та об’єднань організацій роботодавців
 • Представники громадських об’єднань, основною метою діяльності яких, відповідно до статуту, є захист професійних інтересів, їх асоціацій
 • Представники органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування
 • Представники наукових установ, в тому числі НАМН України
 • Представники освіти різних рівнів тощо

180 профстандартів розподілено на 22 групи споріднених професій

Оброблено листи від установ і сформовано списки 22 робочих груп.

До робочих груп з розроблення профстандартів увійшли 514 представників різних установ.

Представникам робочих груп надіслано інформацію для проходження тренінгу Національного агентства кваліфікацій на тему «Розроблення професійних стандартів» 

 1. Проведено 23.11.2023 Засідання Президії Галузевої Ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я

Порядок денний:

 1. Затвердили Положення про робочі групи з розроблення професійних стандартів (додаток 1)
 2. Затвердили Регламент організації роботи робочих груп з розроблення професійних стандартів (додаток 2)
 3. Затвердили Склади робочих груп з розроблення професійних стандартів (додаток 3)
 4. Обрали до складу Президії Галузевої радиБалабанову Катерину Віталіївну - Голову Державної установи «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України»
 5. Затвердили пропозицій щодо оптимізації складу та робочої групи з напрямку «223-Медсестринство» (доповідач – Балабанова К.В.)
 6. Обговорили ситуацію щодо затверджених заявок на розроблення професійних стандартів за професіями, де бракує кандидатів для створення робочих груп (додаток 4).  Ухвалено рішення оголосити додатковий конкурс для участі у робочих групах з розроблення професійних стандартів
 7. Затвердили Порядок конкурсного відбору членів Робочих груп з розроблення професійних стандартів за напрямами у сфері охорони здоров’я 
 1. Проведено 28.11.2023 – круглий стіл «ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»  

  

 1. 07 грудня 2023 року Організовано і проведено ПЕРШУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ  ПРИСВЯЧЕНУ ВПРОВАДЖЕННЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО НАВЧАННЯ (ETR) МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ  З МЕТОЮ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Організатори:

Міністерство охорони здоров’я України, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, ГС «Українська федерація професійних медичних об'єднань». 

Порядок денний:

    Вітальне слово:

Доповідачі:

Дубров Сергій Олександрович, професор, доктор медичних наук, перший заступник Міністра охорони здоров'я України;

Васіліос Папалоіс, професор, президент UEMS;

Камінський В’ячеслав Володимирович, професор, доктор медичних наук, академік НАМН України, ректор НУОЗ імені П.Л. Шупика

Вдовиченко Юрій Петрович, професор, доктор медичних наук, чл-кор НАМН України, голова Галузевої ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я

 

    Виступи та обговорення:

 1. UEMS та його програми післядипломної підготовки медичних спеціалістів

Доповідач:  Нада Чікез, професор.

 1. Обговорення ETR з отоларингології

Доповідач: Заболотний Дмитро Ілліч, професор, доктор медичних наук, голова ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів».

 1. Обговорення ETR з акушерства та гінекології

Доповідач: Запороджан Валерій Миколайович, професор, доктор медичних наук, академік НАМН України,  голова ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України».

 1. Обговорення ETR з ортопедії та травматології

Доповідач: Анкін Микола Львович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри НУОЗ України імені П.Л.Шупика, Голова експертної групи МОЗ.

 1. Обговорення ETR з терапії

Доповідач: Ткаченко Вікторія Іванівна, професор, доктор медичних наук, НУОЗ України імені П.Л.Шупика, Секретар Галузевої ради з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я.

 1. Обговорення ETR з дерматовенерології

Доповідач: Літус Олександр Іванович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри НУОЗ України імені П.Л.Шупика, Голова експертної групи МОЗ

 1. Заключне слово (за бажанням)

Переглянути у PDF

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 29.67% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 35% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 40% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також